Veendam presenteert visie toekomst gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft de provincie Groningen in een brief de visie op de toekomst van de gemeente gepresenteerd. Nadat gebleken is dat een herindeling met de gemeenten Pekela en Stadskanaal niet tot stand ging komen, heeft de provincie de gemeenten gevraagd hoe zij denken om te gaan met de regionale opgaven die er liggen. Het college heeft in een brief aan de provincie antwoord op deze vraag gegeven.

Opgaven

De opgaven richten zich op drie thema’s, namelijk economie, arbeidsmarkt en leefbaarheid.

De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een groot arbeidsaanbod en een breed voorzieningenniveau. Daarmee heeft de gemeente een sterke positie als economische trekker van de regio met veel potentie naar de toekomst toe. Veendam wil graag met haar partners in de regio stappen zetten om daardoor ook de economie van (Oost-) Groningen op een hoger peil te brengen. Hierbij hecht de gemeente aan samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Economie en arbeidsmarkt

Veendam is het economische centrum van de regio. Ook is Veendam goed bereikbaar. Er is sprake van tri-modaliteit door de aanwezigheid van weg, water en spoor. Op sociaal-economisch gebied is sprake van een intensieve samenwerking tussen gemeente, ondernemers en het werkvoorzieningsschap Wedeka. De trainings- en diagnosecentra (TDC) van Veendam en Stadskanaal trekken samen op door bijvoorbeeld aan een gezamenlijk banenplan te werken.

Leefbaarheid

De gemeente Veendam werkt al 27 jaar volgens de methodiek wijkgericht werken. Hiermee was de gemeente één van de eersten die op deze manier werken. Het voorzieningenniveau is op peil. De gemeente is krachtig genoeg dit te onderhouden en te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het Leer- en sportpark, Park Borgerswold, Cultuurcentrum vanBeresteyn, een breed en divers aanbod van winkels en evenementen.