Gemeente Veendam start online meldpunt vuurwerkoverlast

De gemeente Veendam is gestart met een online meldpunt vuurwerkoverlast. Ieder jaar is er sprake van overlast door het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Het aanpakken van deze overlast is vaak lastig.

Het meldpunt moet de gemeente een goed beeld geven van waar in de gemeente overlast wordt ervaren. De meldingen worden, samen met informatie van de politie, geanalyseerd. De gegevens worden gebruikt om daar waar nodig het beleid voor de komende jaren aan te passen.

Traditie

Vuurwerk hoort bij de traditie van oud en nieuw. Tijdens de jaarwisseling is het toegestaan om op 31 december vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur goedgekeurd consumentenvuurwerk af te steken. Buiten deze tijden om is het afsteken van vuurwerk verboden. Ook geldt dat vuurwerk nooit mag worden afgestoken waar het gevaar, schade of overlast kan opleveren.

Meldpunt

Het meldpunt vuurwerkoverlast registreert overlast door vuurwerk, zoals het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Ook overlast van vuurwerk in de vorm van afval, gevoelens van onveiligheid, stank- en geluidsoverlast en vernielingen kunnen gemeld worden. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt door het meldpunt geen directe actie ondernomen. Neem voor spoedeisende situatie contact op met de politie.

Heterdaad?

Ziet u dat iemand schade veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar en illegaal vuurwerk? Bel dan de politie (0900-8844). Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Is er sprake van een heterdaadsituatie? Bel dan 112!