Naturalisatieceremonie

De gemeente Veendam organiseerde op woensdag 14 februari 2018 een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis van Veendam. Tijdens de ceremonie feliciteert burgemeester Sipke Swierstra de inwoners van Veendam persoonlijk met het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Tijdens de naturalisatieceremonie legden vijf personen een zogenaamde verklaring van verbondenheid met Nederland af. Daarmee wordt beloofd de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Een naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel van het proces om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.