Onderhoud aan bomen Veendam

Tot eind maart 2018 voert de gemeente Veendam snoeiwerkzaamheden uit aan bomen. De gemeente gaat in deze periode tevens bomen kappen die niet meer veilig of ziek zijn.

Verspreid door de gemeente

Het onderhoud, de snoeiwerkzaamheden en het kappen van bomen zal in de gehele gemeente plaatsvinden.

Hinder door werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hier kunt u enige hinder van ondervinden. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt.