Onderzoek reële tarieven Wmo 2019

De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond, Oldambt, Veendam, Pekela en Stadskanaal voeren op dit moment een onderzoek uit om per 1 januari 2019 tot reële tarieven te komen voor dienstverlening op het gebied van Wmo Begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf.

Onder deze ondergrens kunnen geen Wmo diensten Begeleiding worden geleverd. Wij gaan dit doen volgens een bestuursrechtelijke procedure.

Indienen zienswijze op ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit vindt u op www.delfzijl.nl/kostprijsonderzoek. U kunt uw zienswijze tot en met 15 augustus 2018 schriftelijk indienen bij de gemeente Delfzijl, t.a.v. mevrouw M. Veldt, postbus 20.000, 9930 PA Delfzijl of per email: m.veldt@delfzijl.nl. Inzendingen die na deze datum binnenkomen, worden niet ontvankelijk verklaard voor deze procedure.

Meer informatie

Meer informatie over de voortgang en de ontwikkeling van dit proces vindt u op www.delfzijl.nl/kostprijsonderzoek.