Stookverbod gemeente Veendam

De gemeente Veendam heeft in verband met de aanhoudende droogte besloten over te gaan tot een verbod om vuur te stoken in de openbare ruimte. De gemeente heeft dit gedaan naar aanleiding van het dringende advies van de Veiligheidsregio Groningen.

Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. De activiteiten in de openbare ruimte waarvoor het verbod geldt zijn onder andere vuurkorven, barbecues, vuurwerkshows, fakkeltochten, etc.

Privégebruik

Bij privégebruik van barbecues, sfeervuren en vuurkorven adviseert de gemeente om  voldoende blusmiddelen aanwezig te hebben.