Twee Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Veendam

Ter gelegenheid van Koningsdag werden op donderdag 26 april 2018 twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de gemeente Veendam. De ontvangers van deze onderscheiding zijn de heer Piet Dijkhuizen en de heer Bernhard Koenen. De Koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Sipke Swierstra in de raadzaal van het gemeentehuis in Veendam.

Bernhard Koenen

De heer Koenen heeft zich 25 jaar ingezet voor de veiligheid van de burgers van Veendam als vrijwilliger van de bluseenheid Veendam. Hij is altijd zeer actief en betrokken geweest bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Veendam en de huidige Veiligheidsregio Groningen. Er werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Vanwege de langdurige en plichtsgetrouwe opstelling van de heer Koenen als vrijwilliger bij de brandweer wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Piet DijkhuizenKoninklijke onderscheidingen

De heer Dijkhuizen zet zich al tientallen jaren geheel belangeloos in voor de maatschappij. Door de adoptie van zijn eigen kinderen kwam hij in contact met “Wereldkinderen”. Hij begeleidde voor deze organisatie regelmatig kinderen van hun thuisland naar hun nieuwe ouders in Nederland. Hierdoor kwam hij regelmatig in Haïti. In 1994 startte hij Projecthulp Haïti. Een stichting die kleinschalige structurele hulpverlening in Haïti geeft. Na de aardbeving in Haïti in 2010 is de heer Dijkhuizen een inzamelingsactie gestart voor de wederopbouw van woningen. In Veendam helpt hij oudere buurtgenoten door mee te gaan met ziekenhuisbezoeken en boodschappen voor hen te doen. Uit de vele ondersteuningsbrieven blijkt dat de heer Dijkhuizen een man is met vele talenten die hij belangeloos inzet voor anderen. Gelet op zijn vele maatschappelijke activiteiten wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.