Veendam start proef toestaan autoverkeer in de Kerkstraat

Vanaf maandag 7 januari 2019 is autoverkeer in de Kerkstraat toegestaan. Het gaat om een proef van één jaar. De Kerkstraat blijft een voetgangersgebied waar autoverkeer “te gast’’ is. Op maandag 19 november 2018 wordt er gestart met werkzaamheden om de Kerkstraat hiervoor geschikt te maken.

Verkeer

In een voetgangersgebied moet het verkeer de snelheid aanpassen aan de voetganger. Dat houdt in dat er alleen stapvoets gereden mag worden in de Kerkstraat. Daarom worden er een aantal snelheidsremmende maatregelen genomen. In de Kerkstraat gaat een verplichte rijrichting gelden (éénrichtingsverkeer). De rijrichting is van oost naar west, van het Bocht Oosterdiep richting Kerkplein. Tijdens evenementen zijn er geen auto’s toegestaan. De Kerkstraat wordt een blauwe zone waarbij parkeren alleen is toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken. Parkeren kan met een parkeerschijf voor maximaal een half uur. Het is enkel bedoeld om even iets in te laden en verder te gaan.

Werkzaamheden

In de komende weken worden de snelheidsremmende maatregelen, in de vorm van plateaus, in de Kerkstraat aangelegd. De werkzaamheden zijn half december 2018 afgerond. Naast de aanleg van plateaus worden ook parkeervakken aangelegd in de Kerkstraat.

Levendig centrum

De Kerkstraat vervult een belangrijke rol als winkelstraat. Om de leegstand aan te pakken en meer reuring te krijgen in de winkelstraat is er vorig jaar een actierapport opgesteld vanuit het platform, De Nieuwe Winkelstraat. Dit actierapport is na een onderzoek en een uitgebreide analyse samen met pandeigenaren, ondernemers, Rabobank en Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC) tot stand gekomen. Een van de aanbevelingen uit dit rapport is: “te onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om autoverkeer toe te laten in de Kerkstraat.” In overleg met bewoners en ondernemers is besloten tot een proef. Het gaat om een proef van één jaar, in deze periode wordt de proef gemonitord. Na afloop wordt de proef geëvalueerd. Daarna wordt besloten of de proef geslaagd is of niet.