Vlex Veendam Verjongt

Heb je een te gek idee om Veendam voor jeugd bruisender te maken? Ben je tussen de 12 en 20 jaar? Doe dan mee met Vlex!

Op woensdag 19 december 2018 is het project “Vlex Veendam Verjongt” gelanceerd. Dit project is georganiseerd door jongeren uit Veendam met medewerking van de gemeente Veendam, leraren en jongerenwerk. Het project werkt toe naar een jeugddebat op vrijdag 8 maart 2019 in Cultuurcentrum vanBeresteyn.

Vlex

Het doel is de betrokkenheid bij jongeren creëren en/of vergroten voor de politiek en de directe leefomgeving. Er zijn verschillende brainstormsessies gehouden en er verschillende werkgroepen samengesteld voor de organisatie van dit project. Via sociale media wordt contact gelegd met zo veel mogelijk jongeren om er voor te zorgen dat zij hun ideeën indienen. 

Doe mee!

Jongeren in de gemeente Veendam tussen 12 en 20 jaar kunnen een idee indienen. Heb je een te gek idee? Stuur je idee in een filmpje of tekst voor 1 februari 2019 naar Vlex@veendam.nl.

Selectie

Het college van burgermeester en wethouders maakt uit alle ideeën een selectie. De indieners van de geselecteerde ideeën worden uitgenodigd, om met hulp van de raadsleden, de ideeën te onderbouwen en te beargumenteren. Het publiek kiest tijdens het debat het winnende idee.

Facebook-pagina Vlex