Wethouder Henk Jan Schmaal opent Golflaan Veendam

Op woensdag 14 maart 2018 opende Wethouder Henk Jan Schmaal de Golflaan in Veendam. Hij plantte samen met leerlingen van de Margaretha Hardenbergschool berkenbomen in de berm van de laan.

De Golflaan

De afgelopen maanden heeft de Golflaan (tussen de Paletbrug en de golfbaan) haar definitieve vorm gekregen. In de eerste helft van 2006 is de Golflaan, het westelijk gedeelte tussen de Albert Cuyplaan en de golfbaan ‘De Compagnie’, aangelegd. Dit in verband met de uitbreiding van de golfbaan, de bouw van een nieuw clubgebouw en de start van de woningbouw in fase 2 van Buitenwoel.

Woonrijp

Op dit moment is de bouw van woningen op het Golfeiland en het Bastioneiland zo ver gevorderd dat het wenselijk is dit gedeelte van de Golflaan woonrijp te maken. Dit betekent dat de bestaande asfaltverharding is voorzien van een toplaag, de weg visueel is versmald door het aanbrengen van trottoirbanden met goten en dat er attentievlakken bij de kruisingen zijn gemaakt. Verder is het ontbrekende gedeelte fietspad tot aan de golfbaan aangelegd en worden er bomen in de bermen geplant.