Wordt u het nieuwe lid van de Participatieraad?

De Participatieraad zoekt nieuwe leden en roept daarom kandidaten op die belangstelling hebben om te solliciteren. Met name ervaringsdeskundigen worden opgeroepen te solliciteren.

De Participatieraad Veendam is een adviesraad van de gemeente Veendam en heeft als doel om desgevraagd of uit eigen beweging het college van B&W te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van WMO, WWB, IOAZ en IOAW die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van de burgers en cliënten van de gemeente Veendam.

De raad kent een aantal werkgroepen, te weten: werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugd en gezin en overkoepelende thema’s.


De Participatieraad Veendam is op zoek naar een enthousiaste

Voorzitter Participatieraad Veendam

Van de voorzitter verwachten wij dat hij/zij een brug kan slaan tussen de inwoners, de maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur. U bent onafhankelijk en geen raadslid, collegelid of commissielid of medewerker van de gemeente Veendam is. Ook werkt u niet in een bestuurlijke- of managementfunctie bij een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van de Wmo.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • Woont in de gemeente Veendam
 • Inzicht heeft in het brede terrein dat de Wmo bestrijkt en de daarmee verbonden verschillende doelgroepen
 • Affiniteit heeft met maatschappelijke vraagstukken
 • Een breed maatschappelijk netwerk heef
 • Ervaring heeft met (onafhankelijk en technisch) voorzitten
 • Mensen kan binden
 • Op het proces stuurt
 • Beschikt over inlevingsvermogen, goed kan luisteren en overleggen
 • Communicatief vaardig is
 • Effectief wil en kan samenwerken met de andere leden
 • Oplossingsgericht kan denken en handelen.

 

De participatieraad Veendam is ook op zoek naar nieuwe leden.

Lid Participatieraad Veendam

De Participatieraad zoekt ook nieuwe leden en roept daarom kandidaten op die belangstelling hebben om te solliciteren. Met name ervaringsdeskundigen worden opgeroepen te solliciteren.

De Participatieraad vergadert één keer per maand en de vergaderingen zijn openbaar.

Als lid van de Participatieraad

 • bent u woonachtig in de gemeente Veendam;
 • heeft u een brede maatschappelijke belangstelling en/of een specifieke affiniteit met de genoemde wetgeving en regelgeving
 • kunt u zich snel kennis eigen maken en informatie tot zich nemen, (beleidsstukken lezen en doorgronden)
 •  bereid mee te helpen gezamenlijk kwalitatief goede adviezen op te stellen

Meer informatie

Informatie over de Participatieraad en de vacatures kunt u krijgen bij de secretaris van de Participatieraad, Jaap de Wit, t. 0598617474 of mailen naar: wmoveendam@hotmail.com.

Wordt u onze nieuwe voorzitter of lid?

U kunt uw motivatie en CV tot uiterlijk 25 maart 2018 sturen naar: wmoveendam@hotmail.com of per post naar: Straat Formosa 100, 9642 AE in Veendam.