Zoutwinning in de gemeente Veendam

Op donderdag 31 mei 2018 heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het rapport “Staat van de sector zout” gepubliceerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft kennis genomen van het rapport. Het college neemt de aanbevelingen in het rapport serieus. Zij verwachten dat de bedrijven en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de aanbevelingen voortvarend oppakken.

Toezicht

Het toezicht op de zoutwinning is voor het college een belangrijk punt. Zoutwinningsbedrijven zijn vooral gericht op het beheersen van de risico’s tijdens de winning en het reageren op incidenten. Er is relatief weinig aandacht voor de lange termijn. Het college is en blijft in gesprek met de verschillende partijen. De aanbevelingen van het SodM worden in deze gesprekken besproken. Ook worden de ontwikkelingen rondom het recente incident bij de zoutwinningslocatie in Borgercompagnie door het college gemonitord. Kansen op “sinkholes” zijn er in de gemeente Veendam niet.

Gestapelde mijnbouw

De risico’s van stapeling van gas- en zoutwinning moeten snel in beeld gebracht worden. De effecten op de lange termijn moeten duidelijk worden. Burgemeester Sipke Swierstra: “De aanbeveling voor één schadeloket in gebieden waar zowel zout- als gaswinning plaatsvindt, juichen wij toe. De schadeafwikkeling is nu versnipperd en onduidelijk. Voor de bewoners met schade moet de schadeafhandeling eenvoudiger worden vormgegeven.”