2019

 • Begraafplaats Dalweg 36 bestaat 100 jaar

  11 december 2019

  De begraafplaats Dalweg 36 in Wildervank is een vredige rustplaats voor overledenen en een gedenkplek voor nabestaanden. De begraafplaats heeft daarnaast een cultuurhistorische waarde, met vele monumenten welke zijn aangemerkt als funerair erfgoed.

 • Oost-Groningen wil Regio Deal sluiten met het Rijk

  11 december 2019

  Als de rijksoverheid, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen optrekken om regionale opgaven aan te pakken, dan versterkt de regio. Dat is het idee achter de Regio Deal. Oost-Groningen wil graag zo’n deal sluiten en heeft daarom een aanvraag ingediend.

 • Wie volgt Bas Schipper op als 'Veendammer van het jaar'?

  10 december 2019

  Voor de dertiende keer wordt de verkiezing ‘Veendammer van het Jaar’ gehouden. Ook dit jaar kan een individuele persoon, club, groep of organisatie worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor de titel ‘Veendammer van het Jaar 2019’.

 • Gemeente Veendam sluit woning na ontdekken hennepkwekerij

  05 december 2019

  In een woning aan de Van Stolbergweg in Veendam is door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld. Er zijn in totaal 231 hennepplanten aangetroffen. Ook werd er illegaal stroom afgetapt. Op last van de burgemeester is de woning voor drie maanden gesloten. Aanvullend op de politieactie heeft de burgemeester hiervoor het Damoclesbeleid toegepast.

 • Advies gemeente Veendam Winningsplan Nedmag

  22 november 2019

  Op vrijdag 22 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam een advies gestuurd naar de minister van Economische Zaken en Klimaat over het “Winningsplan Nedmag 2018”. In het advies geeft het college prioriteit aan de veiligheid van de inwoners, maar heeft daarbij ook aandacht voor het maatschappelijk belang van een bedrijf als Nedmag in de regio. Het college onderschrijft de technische adviezen van onder andere het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarmee adviseert het college de minister om de winning van zout uit de nieuwe cavernes toe te staan en om geen medewerking te verlenen voor actieve winning uit twee bestaande cavernes.

 • Coöperatie AVEBE U.A. ontvangt predicaat Koninklijk

  14 november 2019

  Op donderdag 14 november 2019 heeft Coöperatie AVEBE U.A. het Predicaat Koninklijk ontvangen. Tijdens de jubileumdag in het kader van het 100 jarig bestaan van Avebe werd het Predicaat uitgereikt door Commissaris van de Koning, de heer Paas.

 • Begroting toont financieel gezonde situatie voor Veendam

  30 oktober 2019

  Op maandag 4 november 2019 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023. De gemeente Veendam heeft een sluitende begroting. Daarvoor hoeft de gemeente niet extra te bezuinigen.

 • Bladkorven in de gemeente Veendam

  25 oktober 2019

  De herfst is begonnen en de bladeren vallen van de bomen. Daarom heeft de gemeente Veendam deze week bladkorven geplaatst waar u de bladeren naartoe kunt brengen.

 • Aanbieden papiercontainer

  23 oktober 2019

  Bij het legen van de papiercontainer is het van belang dat deze op de juiste manier wordt aangeboden. Staat de container niet goed bij de weg? Dan kunnen wij de papiercontainer niet legen.

 • Doe mee aan de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2020!

  08 oktober 2019

  Begin 2020 verschijnt de nieuwe gemeentegids van Veendam. Ook dit jaar organiseert de gemeente weer een fotowedstrijd voor amateurfotografen. De winnende foto krijgt een plaats in de nieuwe gemeentegids. De foto’s worden beoordeeld door een jury bestaande uit wethouder Annelies Kleve en de Veendammer van het Jaar Bas Schipper.

 • Landelijke Aanpak Adreskwaliteit: uw gemeente controleert adressen

  17 september 2019

  Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

 • Bekendmaking geheimhouding, inzagerecht en verstrekkingen uit de BRP

  06 september 2019

  In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van een ieder die woonachtig is in Nederland.

 • Vergadering Commissie Sociaal gaat niet door

  05 september 2019

  De vergadering van de Commissie Sociaal van dinsdag 10 september 2019 gaat niet door.

 • Vijvers worden geschoond in verband met extreme groei waterplanten

  26 augustus 2019

  Omdat waterplanten explosief groeien in vijvers, heeft de gemeente de afgelopen tijd meerdere vijvers geschoond. De komende weken gaan we door met het schonen. Het is afhankelijk van de mate van begroeiing welke vijvers er (eerst) worden geschoond. De vijvers waarin flora en fauna dreigen te verstikken worden als eerste aangepakt. De verwachting is dat de werkzaamheden tot in september doorgaan.

 • Buitenfitles voor senioren in Borgerswold

  09 augustus 2019

  Op vrijdagochtend 23 augustus 2019 organiseert de Sportconsulent van de gemeente Veendam een gevarieerde beweegles voor senioren in de buitenlucht. De les vindt plaats van 9.30 uur tot 10.30 uur op het basketbal- en tennisveld in het Borgerswold.

 • Informatieschermen in Veendam vervangen

  07 augustus 2019

  De zes informatieschermen langs de invalswegen en in het centrum van Veendam zijn vervangen. Op vrijdag 9 augustus 2019 zet wethouder Henk Jan Schmaal om 16:00 uur symbolisch alle nieuwe informatieschermen aan via het scherm op het Kerkplein in Veendam. De huidige schermen zijn verouderd en functioneerden niet meer naar behoren.

 • Gemeente Veendam en Acantus samen met bewoners aan de slag met leefbaarheid in Veendam-Noord

  18 juli 2019

  Ans Grimbergen (wethouder gemeente Veendam), Anita Tijsma (directeur Acantus), Max Slor (Commissie Huurzaken) en Tim Meijer (projectmanager Syntera) hebben getekend voor het gezamenlijk uitwerken van het wijkontwikkelplan Veendam-Noord, deelgebied West. Dit is het startsein om samen met de inwoners, aan de slag te gaan om de wijk toekomstbestendig te maken.

 • Subsidie landbouwondernemers

  18 juli 2019

  Landbouwondernemers in de Veenkoloniën kunnen tot 29 augustus 2019 subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in het duurzamer maken van hun bedrijf.

 • Feestelijke opening van vernieuwde Raadhuisplein & Veenlustplein

  11 juli 2019

  De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opknappen van het Raadhuisplein en het Veenlustplein. De werkzaamheden worden op dit moment afgerond. Op vrijdag 19 juli 2019 is er een feestelijke middag en worden de vernieuwde pleinen in Veendam geopend door wethouder Henk Jan Schmaal.

 • Wandeling voor senioren door natuurgebied Heemtuin

  09 juli 2019

  Op woensdagmiddag 17 juli organiseert de sportconsulent van de gemeente Veendam een wandeling voor senioren door het prachtige natuurgebied van de Heemtuin in Muntendam.

 • Buitenfitles voor senioren in Borgerswold

  05 juli 2019

  Op maandagochtend 22 juli 2019 organiseert de sportconsulent van de gemeente Veendam een gevarieerde beweegles voor senioren in de buitenlucht. De les vindt plaats van 10.00 tot 11.00 uur op het basketbal- en tennisveld in Borgerswold.

 • Gemeente Veendam financieel gezond

  02 juli 2019

  De Jaarstukken 2018 laten zien dat de gemeente Veendam € 543.000 heeft overgehouden in 2018. Het is het derde jaar op rij dat er geld overblijft. In het saldo is de tegenvaller in het Sociaal Domein verwerkt. De Jaarstukken 2018 worden op maandag 8 juli 2019 behandeld in de gemeenteraad.

 • Gemeente Veendam helpt de inwoners financieel vooruit

  02 juli 2019

  Honderd huishoudens in de gemeente Veendam doen in juli en augustus mee aan de pilot VoorzieningenWijzer, een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie Acantus en de gemeente. De VoorzieningenWijzer is een applicatie die inwoners helpt optimaal gebruik te maken van inkomensregelingen en te besparen op hun energielasten en zorgverzekering. De verwachting is dat een gemiddelde besparing van € 500,- per huishouden per jaar haalbaar is.

 • Gewijzigde openingstijden zomermaanden

  18 juli 2019

  Voor veel diensten werkt de gemeente Veendam op afspraak, zoals het aanvragen van een nieuw paspoort. De komende maanden zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd in verband met de zomervakantieperiode:

 • Beperkte bediening bruggen

  25 juni 2019

  De bruggen over het Oosterdiep in Veendam worden vanaf dinsdag 25 juni 2019 beperkt bediend. Dit komt door uitzetting van de brugdekken door de hoge temperaturen.

 • Winkelcentrum Sorghvliet bereikbaar tijdens verbouwing

  11 juni 2019

  Op dinsdag 11 juni wordt er gestart met de opknapwerkzaamheden aan winkelcentrum Sorghvliet in Veendam. Het project moet ertoe leiden dat het winkelgebied toekomstbestendig wordt. De sloop en wederopbouw gebeurt gefaseerd om overlast voor het winkelend publiek tot een minimum te beperken. Enige hinder is echter niet uit te sluiten.

 • Veendam presenteert zich op vastgoedbeurs Provada

  29 mei 2019

  Op 4, 5 en 6 juni 2019 is de gemeente Veendam present op de vastgoedbeurs Provada tezamen met Oldambt. Onder de noemer ‘Groots op Grunn’ presenteren wij aan retailers en vastgoedbeleggers wat de gemeenten hebben te bieden.

 • Veendam doet mee aan proef online rijbewijs verlengen

  29 mei 2019

  Vanaf 1 juni 2019 is het mogelijk om in de gemeente Veendam online een rijbewijs te verlengen. De gemeente Veendam doet mee aan het experiment ‘digitaal aanvragen rijbewijs’ van de RDW. De aanvraag wordt online gedaan bij de RDW. Het nieuwe rijbewijs kan na twee werkdagen opgehaald worden op het gemeentehuis.

 • Stemmen op het station in Veendam

  21 mei 2019

  Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement. De gemeente Veendam heeft voor deze verkiezingen het station in Veendam toegevoegd als stembureau. Van 7.30 uur tot 21.00 uur kan er gestemd worden in het historische stationsgebouw. Burgemeester Sipke Swierstra gaat hier zelf om 8.30 uur ook stemmen.

 • Gewijzigde huisvuilinzameling tijdens de komende feestdagen

  17 mei 2019

  In verband met Hemelvaartsdag wordt er donderdag 30 mei 2019 geen huisvuil ingezameld. De restafvalcontainers op deze route worden nu geleegd op zaterdag 25 mei en moeten voor 7.30 uur bij de weg staan.

 • Uitreiking Koninklijke onderscheiding Pim de Bruijne

  10 mei 2019

  De heer Pim de Bruijne heeft op donderdag 9 mei 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis een Koninklijke onderscheiding ontvangen. In verband met een verblijf in het buitenland heeft hij de onderscheiding niet tijdens de algemene gelegenheid op 26 april 2019 kunnen ontvangen.

 • Sluis Middenverlaat weer open voor vaarverkeer

  27 mei 2019

  Wegens een technische storing was de sluis Middenverlaat in Wildervank afgesloten voor vaarverkeer.

 • Stremming C.W. Lubberstraat in Wildervank.

  03 mei 2019

  Volgende week wordt er nieuw asfalt gelegd op het kruispunt Dalweg 12-C.W. Lubberstraat en Meihuizenweg in Wildervank.

 • Veendam geeft geen toestemming transport windmolens

  02 mei 2019

  Het college van burgemeester en wethouders geeft geen toestemming voor het transport van windmolenonderdelen door de gemeente Veendam. Het verzoek om toestemming voor dit transport is afgewezen.

 • Bedrijfsverzamelgebouw Jan Salwaweg op 9 mei 2019 vanaf 10.00 uur geopend

  02 mei 2019

  Op donderdag 9 mei 2019 is het bedrijfsverzamelgebouw aan Jan Salwaweg 1 in Veendam om 10.00 uur geopend in plaats van 9.00 uur.

 • Vier Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Veendam

  26 april 2019

  Ter gelegenheid van Koningsdag hebben vier personen in de gemeente Veendam een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

 • Afvalbrengstation gesloten op Koningsdag

  07 mei 2019

  In verband met Koningsdag is het afvalbrengstation van de gemeente Veendam aan de Meihuizenweg 25 in Wildervank gesloten op zaterdag 27 april.

 • Tocht om de Noord 2019

  18 april 2019

  Op zaterdag 28 en zondag 29 september 2019 vindt het populaire wandelevenement Tocht om de Noord plaats in de Veenkoloniën. Veendam is voor beide dagen de start- en finishlocatie van de tocht.

 • Informatieborden in Veendam tijdelijk ‘op zwart’

  18 april 2019

  Vanaf heden zijn de twee informatieborden in het centrum van Veendam en de informatieborden aan de Veendammerweg, Dalweg, Geert Veenhuizenweg en Woortmanslaan uitgeschakeld. De borden hadden al langer problemen de gewenste informatie goed weer te geven, waarna is besloten om de informatieborden helemaal uit te schakelen.

 • Fietsclinic ‘Veilig op pad’ voor 65-plussers

  16 april 2019

  Op woensdagmiddag 8 mei organiseert Verkeerswijzer Groningen samen met de sportconsulent Senioren van de gemeente Veendam een fietsclinic voor 65-plussers. De fiets is onmisbaar voor de meeste Nederlanders. Helaas gebeuren er veel ongelukken met de fiets. Verkeerswijzer Groningen heeft als doel om hier wat aan te doen. Tijdens de clinic leren de deelnemers wat te doen om fit en veilig te blijven fietsen.

 • Nieuwe bomen geplant in gemeente Veendam

  03 april 2019

  In de gemeente Veendam worden momenteel op diverse plekken nieuwe bomen geplant. Dit om de gemeente een groenere uitstraling te geven en de noodzakelijk gekapte bomen te vervangen. In totaal worden er 180 nieuwe bomen geplant.

 • Politie controleert extra op aanhangwagens op N366

  29 maart 2019

  Drie op de tien verkeersdeelnemers die met een aanhangwagen op de provinciale autoweg N366 rijdt, is in overtreding. Dit blijkt uit de laatste controles van de politie.

 • Zelfevaluatie Basisregistratie Personen en zelfevaluatie paspoorten en identiteitskaarten

  28 maart 2019

  De resultaten van de door de gemeente Veendam uitgevoerde zelfevaluatie voor de Basisregistratie Personen en zelfevaluatie paspoorten en identiteitskaarten zijn bekend.

 • Tropiqua heropent zwembad na verbouwing

  28 maart 2019

  Op woensdag 3 april 2019, om 14:15 uur, opent wethouder Henk Jan Schmaal op ludieke wijze het vernieuwde zwembad Tropiqua in Veendam. Deze middag belooft een (zwem)feestje te worden voor jong en oud met onder andere een kinderdisco, gratis popcorn en een spannende glijbaanrace!

 • Weekmarkt verplaatst

  22 maart 2019

  Donderdag 28 maart is de weekmarkt in verband met de voorjaarskermis verplaatst naar de Promenade parkeerplaats.

 • Expositie Lidia de Leeuwe in gemeentehuis Veendam

  22 maart 2019

  Van 19 maart 2019 tot en met 10 mei 2019 exposeert Lidia de Leeuwe in het gemeentehuis van Veendam. In het gemeentehuis is een expositiewand waar (amateur) kunstenaars uit Veendam en omgeving de mogelijkheid hebben om hun werken te exposeren.

 • Mededeling in verband met verwijdering van monumenten op graven

  18 maart 2019

  Er zijn op de begraafplaats Buitenwoelhof in Veendam monumenten die op de nominatie staan om te worden verwijderd. Van de betreffende graven die ter plaatse zijn aangeduid met een bordje, is door de rechthebbende of de belanghebbende aangegeven dat men geen verlenging wenst van de graftermijn

 • Gemeente Veendam gaat stemmen centraal tellen

  14 maart 2019

  Het tellen van de stemmen bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gaat bij deze verkiezingen anders dan voorheen. De gemeente Veendam doet mee aan het experiment centraal tellen. Het centraal tellen van de stemmen is op donderdag 21 maart 2019 in Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam.

 • Weerbaarheidstraining Rots en Water voor basisschoolleerlingen

  12 maart 2019

  Het CJG Veendam organiseert samen met Team Sport van de gemeente Veendam weerbaarheidstrainingen, genaamd Rots en Water. De training is bedoeld voor kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 en gaat van start op woensdagmiddag 20 maart 2019. Tijdens de training leren kinderen op een goede manier voor zichzelf op te komen.

 • Gemeentemedaille voor Jazzmuzikant Rein de Graaff

  11 maart 2019

  Op zondag 10 maart 2019 heeft loco burgemeester Annelies Kleve een gemeentemedaille uitgereikt aan jazzmuzikant Rein de Graaff. De heer De Graaff is door zijn succesvolle, vooral internationale, carrière in de jazz een ambassadeur geweest voor Veendam. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten hem een gemeentemedaille toe te kennen.

 • Veendam één van de best scorende gemeenten op sociaal beleid bij Lokale Monitor FNV

  08 maart 2019

  De gemeente Veendam is één van de best scorende gemeenten (met Pekela, Werkendam en Alkmaar) op sociaal beleid bij de Lokale Monitor van de FNV over 2018!

 • Mededeling in verband met verwijdering van monumenten op graven

  07 maart 2019

  Er zijn op de begraafplaats Buitenwoelhof in Veendam monumenten die op de nominatie staan om te worden verwijderd. Van de betreffende graven die ter plaatse zijn aangeduid met een bordje, is door de rechthebbende of de belanghebbende aangegeven dat men geen verlenging wenst van de graftermijn.

 • Kom ook naar het Vlex Veendam Verjongt debat!

  01 maart 2019

  Op vrijdag 8 maart 2019 wordt in Cultuurcentrum vanBeresteyn het Vlex Veendam Verjongt debat gehouden. Vanaf 19.30 uur gaan jongeren met elkaar in debat om hun ideeën voor Veendam te verdedigen. Aan het einde van de avond bepaalt het publiek welke groep heeft gewonnen.

 • Het Groninger Panel zoekt nieuwe Panelleden!

  21 februari 2019

  Het Groninger Panel zoekt nieuwe Panelleden. En daarom ontvangen 2850 inwoners van de gemeente Veendam in de week van 25 februari een uitnodiging per brief van het Sociaal Planbureau Groningen om zich aan te melden voor het Groninger Panel.

 • Extra krediet noodzakelijk voor realisering Leer- en Sportpark

  20 februari 2019

  In september 2016 is door de raad besloten in te stemmen met de realisatie van een sport- en onderwijsvoorziening, het Leer- en Sportpark in de omgeving van de Raadsgildenlaan / sportcomplex de Langeleegte. Door vooral niet beïnvloedbare kosten is de realisatie van het Leer- en Sportpark hoger uitgevallen dan begroot.

 • Bas Schipper is Veendammer van het Jaar 2018!

  14 februari 2019

  Tijdens een feestelijke bijeenkomst is de “Veendammer van het Jaar 2018” bekend gemaakt. De keuze van de jury, onder voorzitterschap van Max Bentum, is dit jaar gevallen op Bas Schipper.

 • Subsidieregeling voor ondernemers in centrum Veendam

  04 februari 2019

  In samenwerking met ondernemers werkt de gemeente Veendam aan een aantrekkelijker centrum. Hiervoor is in samenwerking met de Rabobank, Broekhuis Rijs advisering en het bestuur van de Ondernemersvereniging Veendam Centraal (OVC) de “Subsidieregeling stimulering detailhandel Veendam 2018” opgesteld, de stimuleringsregeling.

 • Martin Schomper nieuwe gemeentesecretaris Veendam

  30 januari 2019

  Met de benoeming van de heer M. (Martin) Schomper heeft de gemeente Veendam een nieuwe gemeentesecretaris gevonden. Het college van burgemeester en wethouders heeft de heer Schomper met ingang van 1 februari 2019 benoemd.

 • Bezoek Vlex Veendam Verjongt in het Vlexkantoor

  24 januari 2019

  Op donderdagavond 24 en 31 januari 2019 zijn de jongeren van Vlex Veendam Verjongt te vinden in hun Vlexkantoor. Een winkelpand aan de Kerkstraat is dan ingericht als informatiepunt voor dit project. Ouders, opa’s en oma’s, jongeren, iedereen kan tussen 18.00 en 21.00 uur langskomen voor informatie over het project. Ook kunnen jongeren ter plekke ideeën voor Veendam indienen.

 • Expositie Nannie van Gemert in gemeentehuis Veendam

  18 januari 2019

  Van maandag 21 januari 2019 tot zaterdag 16 maart 2019 exposeert Nannie van Gemert in het gemeentehuis van Veendam. In het gemeentehuis is een expositiewand en deze biedt kunstenaars uit Veendam en de regio de mogelijkheid om te exposeren.

 • Kies je Sport en Cultuur gaat digitaal verder!

  16 januari 2019

  Na 18 jaar krijgt het project Kies je Sport en Cultuur een update. De kinderen van de basisscholen ontvangen geen boekje meer maar kunnen zich binnenkort via een website inschrijven voor verschillende sportieve en culturele cursussen. Om deze verandering te vieren wordt er een kick-off activiteit georganiseerd op vrijdag 25 januari 2019 in het Stadion aan de Langeleegte.

 • Begin van de werkzaamheden herinrichting Raadhuisplein en Veenlustplein

  11 januari 2019

  De werkzaamheden voor de herinrichting van het Raadhuisplein en Veenlustplein beginnen in week 3- 2019. Met de herinrichting van het Raadhuisplein en het Veenlustplein wordt een aanzet gegeven voor de nieuwe inrichting en het nog gezelliger maken van het centrum Veendam.

 • Jaarwisseling Veendam rustig verlopen

  10 januari 2019

  De jaarwisseling in de gemeente Veendam is rustig verlopen. De kosten voor het herstel van schade zijn ten opzichte van vorig jaar met 25 procent gedaald. In totaal was er, inclusief personeelskosten, voor € 12.366,00 schade aan borden, asfalt, straatwerk en straatkolken.

 • Gemeentehuis maandagochtend 14 januari 2019 gesloten

  09 januari 2019

  Maandagochtend 14 januari 2019 is het gemeentehuis in Veendam gesloten in verband met een interne bijeenkomst. Het gemeentehuis is vanaf 13:00 uur weer geopend en vanaf 12:30 uur telefonisch bereikbaar.

 • Vanaf maandag 7 januari 2019 is autoverkeer toegestaan in de Kerkstraat

  04 januari 2019

  Maandag 7 januari 2019 start de proef voor het toestaan van autoverkeer in de Kerkstraat. Het gaat om een proef van één jaar. De Kerkstraat blijft een voetgangersgebied waar de auto “te gast’’ is.