Advies gemeente Veendam Winningsplan Nedmag

Op vrijdag 22 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam een advies gestuurd naar de minister van Economische Zaken en Klimaat over het “Winningsplan Nedmag 2018”. In het advies geeft het college prioriteit aan de veiligheid van de inwoners, maar heeft daarbij ook aandacht voor het maatschappelijk belang van een bedrijf als Nedmag in de regio. Het college onderschrijft de technische adviezen van onder andere het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarmee adviseert het college de minister om de winning van zout uit de nieuwe cavernes toe te staan en om geen medewerking te verlenen voor actieve winning uit twee bestaande cavernes.

Winningsplan

Een winningsplan is een aanvraag voor het winnen van delfstoffen. In het geval van Nedmag gaat het om het winnen van magnesiumzout op het grondgebied van verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Veendam. In een winningsplan staat beschreven op welke manier, in welk gebied en voor welke periode de winning gaat plaatsvinden.

Procedure

Op 3 oktober 2019 heeft de minister het college het adviesverzoek toegestuurd. Hierin stelt de minister het college in de gelegenheid om advies te geven op het door Nedmag ingediende winningsplan. Nadat alle adviezen zijn ontvangen neemt de minister een ontwerp instemmingsbesluit. Dit besluit wordt door de minister ter inzage gelegd.

Advies college

Het college ziet de toegevoegde waarde van Nedmag op het gebied van werkgelegenheid, economische ontwikkeling en innovatie. Maar het herkent ook het gevoel van onzekerheid ten aanzien van schade aan gebouwen, infrastructuur en milieu en de gevoelens van onveiligheid bij een deel van de inwoners van de gemeente. Het “Winningsplan Nedmag 2018” en de ontvangen technische adviezen daarop zijn door het college zorgvuldig geanalyseerd. Ook heeft het college zich rechtstreeks door het SodM laten informeren. Het college onderschrijft de technische adviezen van onder andere het SodM. Daarom heeft het college de minister geadviseerd in te stemmen met de winning van zout uit de nieuwe cavernes die in het winningsplan zijn genoemd en om geen medewerking te verlenen voor actieve winning uit twee bestaande cavernes. Aan het advies van het college zit een aantal voorwaarden om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Deze voorwaarden staan voor een belangrijk deel ook in de adviezen van het SodM.

Advies college Veendam winningsplan Nedmag