Begraafplaats Dalweg 36 bestaat 100 jaar

De begraafplaats Dalweg 36 in Wildervank is een vredige rustplaats voor overledenen en een gedenkplek voor nabestaanden. De begraafplaats heeft daarnaast een cultuurhistorische waarde, met vele monumenten welke zijn aangemerkt als funerair erfgoed.

Om dit erfgoed in ere te houden is er medio 2018 een projectgroep opgericht om de funerair erfgoed monumenten te selecteren om ze vervolgens op te knappen en te restaureren.

Vrijwilligers gaan samen aan de slag

Een groep gemotiveerde vrijwilligers hebben hun krachten gebundeld en zijn aan de slag gegaan met het opknappen en herstellen van de grafmonumenten. De vrijwilligers hebben affiniteit met het onderwerp, dragen kennis van de geschiedenis van de omgeving en zij beschikken over de nodige deskundigheid betreffende materiaalgebruik en grafsymboliek. Ze hebben zeer arbeidsintensieve klussen opgepakt zoals het schoonmaken en opnieuw beletteren van de grafmonumenten. De grootschalige herstelwerkzaamheden zijn extern belegd. De opgeknapte monumenten hebben een metamorfose ondergaan waarbij de oorspronkelijke bijzonderheid van de monumenten weer tot hun recht komen. In de loop van 2019 is het project afgerond, wel zijn de vrijwilligers nog steeds op de begraafplaats aan het werk met overige herstel- en opknapwerkzaamheden aan andere monumenten.

Artikel en fotoverslag

Hans van Noort, een van de vrijwilligers, heeft een artikel geschreven over het project, de herstelwerkzaamheden, de historie en de monumenten. Dit artikel en het bijbehorend fotoverslag is te lezen op de website www.parkstadveendam.nl

Begraafplaats bestaat 100 jaar

De begraafplaats aan de Dalweg in Wildervank bestaat 100 jaar. De eerste overledene is in januari 1919 begraven op de begraafplaats in Wildervank. Ook nu, 100 jaar later, is de begraafplaats een serene rustplaats voor overledenen.

Met dank aan o.a de inzet van vrijwilligers blijft dit een vredige rustplaats voor overledenen en een waardige gedenkplek voor nabestaanden.

Begraafplaats Dalweg 36