Gemeente Veendam gaat stemmen centraal tellen

Het tellen van de stemmen bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen gaat bij deze verkiezingen anders dan voorheen. De gemeente Veendam doet mee aan het experiment centraal tellen. Het centraal tellen van de stemmen is op donderdag 21 maart 2019 in Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam.

Wat is centraal tellen?

Het experiment houdt in dat op de verkiezingsavond het stembureau alleen telt hoeveel stemmen elke partij heeft gehaald. Hierdoor kan op de verkiezingsavond eerder een voorlopige uitslag worden gegeven. De stembureaus tellen dus niet hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. Burgemeester Sipke Swierstra: “ Een dag later wordt op een centrale locatie, door frisse tellers, opnieuw geteld. Dan wordt ook gekeken hoeveel stemmen er op afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht, de voorkeursstemmen. De verwachting is dat door het centraal tellen het telproces efficiënter, uniformer en betrouwbaarder verloopt.” Het tellen van de stemmen is openbaar. Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen bij het centraal tellen. Het centraal tellen start op donderdag 21 maart 2019 om 9.00 uur.