Gemeente Veendam helpt de inwoners financieel vooruit

Honderd huishoudens in de gemeente Veendam doen in juli en augustus mee aan de pilot VoorzieningenWijzer, een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie Acantus en de gemeente. De VoorzieningenWijzer is een applicatie die inwoners helpt optimaal gebruik te maken van inkomensregelingen en te besparen op hun energielasten en zorgverzekering. De verwachting is dat een gemiddelde besparing van € 500,- per huishouden per jaar haalbaar is.

Honderd huishoudens geselecteerd

\In de gemeente Veendam kunnen huurders van Acantus gebruik maken van de VoorzieningenWijzer. Huurders die mee kunnen doen aan deze pilot zijn door Acantus geselecteerd en hebben een brief ontvangen.

Hulp van een bespaarexpert

Huurders die meedoen, krijgen thuis bezoek van een bespaarexpert van de VoorzieningenWijzer. Samen wordt gekeken waar de bewoner recht op heeft en hoe deze kan besparen. Er wordt gekeken naar minimaregelingen, toeslagen en of de zorgverzekering of het energiecontract voordeliger kunnen. Vervolgens wordt er geholpen met aanvragen van alle regelingen en contracten.

Samenwerking

Acantus en de gemeente Veendam trekken in dit initiatief samen op. Uit ervaring is duidelijk geworden dat een  huurder gemiddeld € 500,- per jaar kan besparen. Acantus en de gemeente Veendam vinden het belangrijk dat inwoners kunnen deelnemen in de samenleving en financieel beter kunnen rondkomen.

Geldloket

Heeft u vragen over geldzaken dan kunt u terecht bij de financieel specialisten van het Geldloket die te vinden zijn aan het Jan Salwaplein 1 in Veendam. Hoe om te gaan met geld na een (naderende) scheiding , werkloosheid of andere veranderingen die op financieel gebied invloed hebben. U kunt hiermee geholpen worden. De specialisten staan dagelijks tijdens kantooruren voor u klaar.

Dubbelslag

Door enerzijds mensen te attenderen op regelingen en besparingen die het inkomen vergroten via de VoorzieningenWijzer en anderzijds vragen over geldzaken te kunnen beantwoorden hoopt de gemeente de inwoners te ondersteunen.