Mededeling in verband met verwijdering van monumenten op graven

Er zijn op de begraafplaats Buitenwoelhof in Veendam monumenten die op de nominatie staan om te worden verwijderd. Van de betreffende graven die ter plaatse zijn aangeduid met een bordje, is door de rechthebbende of de belanghebbende aangegeven dat men geen verlenging wenst van de graftermijn

Als er voor 25 maart 2019 geen nieuwe rechthebbende of belanghebbende contact opneemt met de gemeente, dan gaat de gemeente Veendam over tot het verwijderen van de betreffende monumenten. De lijst met welke graven dit betreffen vindt u op het informatiebord op de begraafplaats.

Burgemeester en wethouders zullen de monumenten dan laten verwijderen op grond van artikel 23 van de verordening voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Veendam op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur, telefoonnummer 0598 65 22 22.