Vijvers worden geschoond in verband met extreme groei waterplanten

Omdat waterplanten explosief groeien in vijvers, heeft de gemeente de afgelopen tijd meerdere vijvers geschoond. De komende weken gaan we door met het schonen. Het is afhankelijk van de mate van begroeiing welke vijvers er (eerst) worden geschoond. De vijvers waarin flora en fauna dreigen te verstikken worden als eerste aangepakt. De verwachting is dat de werkzaamheden tot in september doorgaan.

Landelijk zien we dat de groei van waterplanten steeds meer toeneemt

Zowel inheemse soorten als exoten nemen toe. Dit maakt het beheer van wateren lastig als het gaat om het behoud van het gewenste waterkwaliteitsniveau. 

Ook in de wateren van onze gemeente neemt de groei van exotische waterplanten toe

We proberen de planten inclusief de wortels te verwijderen. Ook losse drijvende deeltjes moeten worden verwijderd om hergroei te voorkomen. In verband met de extreme aanwezigheid van de exoot “Ongelijkbladig Vederkruid” zijn de wateren in de wijk Buitenwoel het afgelopen jaar geschoond met een harkboot. De komende weken wordt er een tweede schoonmaakronde met de harkboot uitgevoerd om zo de groei van de exoot verder terug te dringen.

De afgelopen tijd heeft de gemeente verschillende meldingen ontvangen over de vijvers

Bij de beoordeling over het schonen van de vijvers worden deze meldingen meegenomen en bekeken wat er mee kan worden gedaan.

Een bepaalde mate van begroeiing accepteren we als gemeente

Dit betekent dat met een bootje varen of vissen daarom beperkt mogelijk is op bepaalde plaatsen. Het niet kunnen zwemmen in een vijver is ook een regelmatig terugkerende melding. Deze open wateren worden hier ook niet op onderhouden. Zwemlocaties in oppervlakte wateren zijn speciaal aangewezen door de provincie Groningen. Deze wateren worden ook regelmatig op geschiktheid bemonsterd. Voor een overzicht van deze open zwemwateren, ga naar de website van de provincie.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw beleidsdocument

In dit document staat hoe de gemeente de open (gemeentelijke) wateren de komende jaren kwalitatief gaat beheren en wat het minimale kwaliteitsniveau is van de wateren, afhankelijk van de situering, beleving en gebruik van het water.