De buitengewoon opsporingsambtenaar

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met een opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen.

Buitengewoon opspo¬ringsambtenaren worden ingezet om de veiligheid te handhaven. 

Werkzaamheden 

Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of het overtreden van milieuregels. Zij mogen verdachten staande houden en boetes uitschrijven. De BOA’s van de gemeente Veendam houden zich bezig met het toezicht op en handhaven van onder andere: 

  • Overlast situaties 
  • Verkeersovertredingen 
  • Controle recreatiegebieden 
  • Drank- en Horecawet 
  • Visserijwetgeving 
  • Afvalstoffenverordening 
  • Ligplaatsenverordening 

Ook houden de BOA’s zich bezig met het toezicht houden op evenementen. Denk hierbij aan de Sinterklaasintocht of de Vakantiemarkten in Veendam. 

Melding doen 

Heeft u een melding? Neem dan contact op met de gemeente op 0598 652222 of doe een melding via www.veendam.nl