De wijkagent

De wijkagent is het gezicht en het aanspreekpunt van de politie in de wijk. In de gemeente Veendam zijn er zes wijkagenten: Gerrit Swaving, Susan Boes, Gerjan van der Laan, Christina Pater, Harry Veldkamp en Frans Koning.

Samen richten zij zich op de aanpak van (sociale) problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Ze krijgen daarbij hulp van de politiemedewerkers uit het cluster Veendam die in de surveillancedienst werkzaam zijn. De wijkagenten worden ondersteund bij de analyse van (wijk overstijgende) problemen door Chantal Kohler, Jos Toebak en Jacques Sjoer, ook als het gaat om thema’s als bijvoorbeeld jeugd & gezin, huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld.

Samenwerking

De wijkagenten streven naar een actieve samenwerking met burgers om zo midden in de maatschappij te staan. Om goed op de hoogte te blijven is uw informatie uit de buurt van essentieel belang. Meld daarom altijd verdachte, onveilige en strafbare situaties. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden en door wie. De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844 en/of via politie.nl.
Wijkagenten Veendam