WhatsAppgroepen

Een WhatsApp buurtpreventiegroep draagt bij aan een veilige wijk. Via een WhatsAppgroep kunnen wijkbewoners elkaar snel op de hoogte brengen van een verdachte of bijzondere situatie. Er ontstaan steeds meer WhatsAppgroepen die bijdragen aan een veilige wijk.

WhatsApp buurtpreventiegroep oprichten

Wijkbewoners kunnen zelf een WhatsAppgroep oprichten. Zij maken onderling afspraken over het gebruik van de groep, de zogenaamde spelregels. De beheerder van de groep meldt de groep aan bij de gemeente Veendam. De WhatsAppbuurtpreventiegroep moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Eén daarvan is dat de groep wordt aangemeld bij de politie zodat de wijkagent contact op kan nemen met de beheerder van de groep of andersom. De politie/wijkagent kan de groep van informatie voorzien over zaken die spelen in een wijk zodat de groep extra alert kan zijn bij gerichte problematiek. Een WhatsAppgroep kan ook bijdragen aan de opsporing van strafbare feiten. 

Aanmelden

Als de groep voldoet aan een aantal voorwaarden regelt de gemeente Veendam dat er WhatsAppbuurtpreventieborden worden geplaatst. Wijken die zichtbaar actief zijn, dragen bij aan veiligheid. De zichtbaarheid van de WhatsAppbuurtpreventiegroep is daarom erg belangrijk. De gemeente Veendam stimuleert WhatsAppbuurtpreventiegroepen en bespreekt graag met u de mogelijkheden. Wilt u een WhatsAppbuurtpreventiegroep starten? Neem dan contact op met de gemeente Veendam.