Revitalisering winkelcentrum Sorghvliet

Op 20 augustus begint de Revitalisering winkelcentrum Sorghvliet. Aannemer Koen Meijer heeft alle omwonenden een brief gestuurd. De winkels in het winkelcentrum Sorghvliet zijn gedurende de gehele uitvoeringsfase te voet of per fiets bereikbaar. Middels bebording worden de parkeermogelijkheden, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, duidelijk aangegeven.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • het verwijderen van de bestaande verhardingen;
  • het aanbrengen van een nieuwe riolering;
  • aanbrengen van nieuwe verhardingen.

Fasering

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, het is opgedeeld in 3 fases. Hier is voor gekozen om de bereikbaarheid van de parkeerplaats en de winkels zo optimaal mogelijk te houden tijdens de uitvoering. Op de afbeelding is de fasering te zien.

Uitvoering

De (voorbereidende)werkzaamheden starten op dinsdag 20 augustus om 07:00 uur. De werkzaamheden aan het riool in fase 1 beginnen één week later.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio november gereed.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels gewoon open. Het belangrijkste doel, naast het uitvoeren van de werkzaamheden, is dat iedereen gewoon zijn boodschappen kan blijven doen. Om dit mogelijk te maken zijn er enkele maatregelen getroffen (zie bijlage 1):

  • Door de fasering wordt de parkeerplaats in 2 stukken geknipt. Deze worden afzonderlijk aangegeven middel borden met P1 en P2;
  • Er wordt tijdelijke een (extra) inrit gemaakt bij het tankstation/Dukdalf;
  • Fietsers worden omgeleid om de tijdelijke inrit niet te hoeven kruisen;
  • Er blijft altijd een goed beloopbaar pad beschikbaar voor voetgangers. Deze zal ook goed beloopbaar zijn met winkelwagens.

Voor vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Koen Meijer.

Overzicht fasering werkzaamheden