Doorgeven wijzigingen (Tozo)

Op dit moment heerst in Nederland het Coronavirus. In verband met dit virus, heeft het kabinet een aantal inkomensondersteunende maatregelen moeten nemen. Een van deze maatregelen is gericht op gevestigde ondernemers en zzp-ers. Dit is een uitkering voor de kosten van levensonderhoud. Deze regeling noemen we Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers).

Onderstaande informatie is alleen bedoeld voor de ondernemers die in verband met het coronavirus al een aanvraag voor levensonderhoud hebben ingediend. Wilt u dit ook aanvragen maar heeft u dit nog niet gedaan? Dan kunt u dit hier doen. 

U bent ondernemer en heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor extra ondersteuning voor uw kosten van levensonderhoud. Deze inkomensondersteunende maatregel vult uw inkomen aan tot de voor u geldende bijstandsnorm. Als er iets in uw situatie wijzigt, moet u dit aan ons doorgeven. De verandering kan namelijk van invloed zijn op uw  uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door!

Wijzigingsformulier  Tozo-uitkering

Wijzigingen in uw situatie kunt u direct aan ons doorgeven via het online wijzigingsformulier. 

Online uw wijziging doorgeven 

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Hieronder staat een aantal voorbeelden van wijzigingen die u aan ons door dient te geven. Twijfelt u of u iets door moet geven? Neem dan contact met ons op via. Dit kan via het mailadres theo.vanderwal@dekompanjie.nl. Binnen 48 uur wordt uw mail beantwoord.

Onderstaand een opsomming van wijzigingen die u moet doorgeven:

  • Wijzigingen in uw woonsituatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een verhuizing, samenwonen of u gaat uit elkaar, er komt iemand bij u wonen, of iemand die bij u woont vertrekt.
  • Uw inkomen wijzigt. Denk hierbij o.a. aan inkomen dat u uit uw bedrijf haalt, inkomen dat u ontvangt voor  werkzaamheden naast de werkzaamheden voor uw eigen bedrijf, alimentatie.
  • Als u uw onderneming beëindigd.

Wijzigingen in uw inkomen

Heeft u een inkomen of gaat u een inkomen ontvangen of wijzigt de hoogte van uw inkomen? Geef dit dan meteen aan ons door. Bij inkomen kunt u denken aan inkomen uit uw onderneming, werk of verhuur. Maar inkomen is ook uitgesteld inkomen. Denk hierbij aan een eindejaarsuitkering, 13de maand of een bonus die u ontvangt.

Werkt u in de zorg en ontvangt u van uw werkgever de zorgbonus (zorgbonus voor zorgprofessionals die zich tussen 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 of hebben bijgedragen aan de strijd om het virus tegen te gaan)? Dan zien wij deze bonus niet als een inkomen. Geef op het formulier duidelijk aan dat het gaat om de zorgbonus.

Vakantie of verblijf buiten de gemeente

Als u een uitkering ontvangt, heeft u ook recht op vakantie buiten uw gemeente. U mag per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) maximaal 4 weken  op vakantie in het buitenland met behoud van uitkering. U geeft dit aan ons door voordat u op vakantie gaat. Deze vier weken kunt u zelf opdelen in periodes, bijvoorbeeld twee keer twee weken. Gaat u in totaal langer dan vier weken met vakantie? Dan heeft u na vier weken geen recht meer op uitkering.

Wanneer u langer dan 7 dagen ergens anders in Nederland verblijft, geeft u dit ook aan ons door.

Overige wijzigingen

Ook geeft u de volgende wijzigingen aan ons door:

  • Uw verblijfvergunning is verlengd, gewijzigd of gestopt
  • Uw nationaliteit is gewijzigd
  • U gaat in detentie of krijg t een andere straf (bijvoorbeeld taakstraf)
  • Uw emailadres of telefoonnummer wijzigt

Waarom moet ik wijzigingen doorgeven?

Het doorgeven van wijzigingen is een verplichting die is opgenomen in de Participatiewet. Wij noemen dit de inlichtingenplicht. U heeft hierbij de plicht om alles door te geven wat van invloed kan zijn op de hoogte of uw recht op een uitkering. Het niet of te laat doorgeven van wijzigingen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. U moet dan bijvoorbeeld geld aan ons terugbetalen. Daarnaast kan ook een boete opgelegd worden.

Hoe snel moet ik de wijziging doorgeven?

Geef uw wijziging binnen vijf werkdagen na het ontstaan van deze wijziging aan ons door. Uw inkomsten geeft u maandelijks voor de 28e van de lopende maand aan ons door.