Gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Ondernemers betalen verschillende vormen van gemeentelijke belasting. In deze crisistijd worden ondernemers ook extra hard getroffen. De gemeente Veendam heeft daarom besloten voorlopig geen nieuwe (belasting-) heffingen op te leggen en de vervaldatum van huidige aanslagen te verschuiven naar augustus 2020. Daarnaast wordt er coulant omgegaan met de betalingstermijnen en wordt de aanslag voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ) uitgesteld. Het doel van deze maatregelen is om de ondernemers tijdelijk wat meer financiële ruimte te geven, ook in afwachting van aanvullende maatregelen vanuit het rijk.

Invordering

Voor de duur van de maatregelen van de rijksoverheid, maar in ieder geval tot augustus 2020, worden er geen dwanginvorderingsmaatregelen getroffen. De vervaldagen zijn opgeschort tot augustus 2020. Voor de ondernemers die een automatische incasso hebben, maar moeite hebben met het betalen van de belastingaanslagen, kan er uitstel worden verleend. Neem hiervoor contact met ons op. In ieder geval tot augustus 2020 worden er geen dwanginvordering gedaan. Dit houdt in dat er aan de ondernemers geen herinnering, aanmaning en of dwangbevel wordt gestuurd. Ook gaat er tijdens deze periode geen deurwaarder langs bij de desbetreffende ondernemers. De aanslag BIZ, ter vervanging van de reclamebelasting, wordt ook voorlopig niet opgelegd.

Betalingsregeling

Op verzoek van de ondernemer kan er een betalingsregeling worden afgesproken die past bij zijn of haar situatie. Hiervoor is er géén minimumbedrag. Wanneer het kan helpen wordt er voor de duur van de maatregelen van de rijksoverheid, maar in ieder geval tot augustus 2020, uitstel van betaling verleend.

Aanvragen

Om van de maatregelen gemeentelijk belastingen gebruik te maken, moet u hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Neem dan contact met ons op of maak direct gebruik van het formulier.