Maatregelen en ondersteuning

Op 6 mei heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 11 mei de maatregelen rondom het coronavirus stapsgewijs worden versoepeld. Meer informatie over de maatregelen en de versoepeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie over de maatregelen en de verlenging is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang gaan op 11 mei weer open. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. 

Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken. Daarbij kunnen dus verschillen tussen scholen ontstaan. De scholen informeren ouders hierover. Scholen in het speciaal (basis)onderwijs gaan volledig open. De buitenschoolse opvang gaat ook open vanaf 11 mei 2020. Net als voor het basisonderwijs geldt dat de groepsgrootte in eerste instantie wordt gehalveerd. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor leraren en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Wanneer gaan kinderopvang en gastouders weer open?

De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en gastouders voor kinderen van 0 tot 12 gaan open vanaf 11 mei 2020.

Wanneer start het voortgezet onderwijs?

In navolging van basisscholen moeten scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen treffen, zodat hun leerlingen vanaf 1 juni naar school kunnen in een anderhalve meterschool.

Hulp nodig of hulp verlenen?

De maatregelen rondom het coronavirus vragen veel van de samenleving. Ook in Veendam. Het is mooi om te zien dat er al allerlei initiatieven zijn ontstaan in de gemeente. Het echte noaberschap is duidelijk zichtbaar. Het is belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken en hulp te bieden waar dat nodig is. Natuurlijk binnen de gestelde maatregelen.

Heeft u misschien zelf hulp nodig? Bijvoorbeeld boodschappen doen of een instructie voor videobellen. Of wat kunt u voor een ander betekenen? Compaen brengt vraag en aanbod samen door de inzet van vrijwilligers. Neem dus contact op met Compaen als u hulp zoekt of als u als vrijwilliger iemand wil helpen. Zij kunnen u hierbij ondersteunen. Alleen samen krijgen we corona onder controle! 

Evenementen en bijeenkomsten

Alle evenementen en bijeenkomsten met vergunnings- en meldplicht tot 1 september 2020 niet toegestaan.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over de maatregelen.