Noodverordening Veiligheidsregio Groningen

Sinds 11 mei 2020 is in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling. Met deze nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen. Deze en andere maatregelen staan op Rijksoverheid.nl. De noodverordening is hieronder als bijlage toegevoegd.

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen 11 mei 2020

 

poster Noodverordening 29april 2020