Uw container aanbieden

Wilt u weten wanneer bij u in de buurt de container wordt opgehaald?

Bekijk de afvalkalender op www.mijnafvalwijzer.nl. Hier kunt u ook uw eigen versie uitprinten.

Let op! De huisvuilinzameling in de gemeente Veendam rondom de feestdagen is volgens de afvalkalender. 

Wanneer worden de afvalcontainers geleegd?

 • Oranje: de oranje container voor plastic, metaal en drankenkartons wordt elke vier weken geleegd.
 • Groen: de groene container voor groente-, fruit- en tuinafval wordt elke twee weken geleegd.
 • Blauw: de grijze container met blauwe sticker voor papier en karton wordt elke vier weken geleegd.
 • Grijs: de grijze container voor restafval wordt elke vier weken geleegd.

Let op: de container moet op de dag van inzameling om 7.30 uur bij de weg staan. 

De containers moeten op de volgende manier worden aangeboden:

 • De containers moeten naast elkaar staan met een tussenruimte van 15 cm.
 • De containers moeten geplaatst worden met de handvatten en wielen naar het pand gericht.
 • Op sommige plaatsen is voor de herkenning een groene streep aangebracht.
 • De containers mogen niet zwaarder worden belast dan 75 kg.
 • De deksel van de container moet gesloten zijn en er mag geen afval buiten de deksel steken.
 • De container moet voorzien zijn van de juiste afvalstoffen (dus geen GFT in de grijze of andersom).
 • Het aanbieden van afval naast de container is niet toegestaan

U wordt verzocht om de container zo snel mogelijk na het legen van de straat te halen. Dit voorkomt overlast voor verkeer en omwonenden

Chip

De vuilniswagen is uitgerust met een laser. Deze kan de chip van de afvalcontainer lezen. De chip leest:

 • Of de juiste bak (grijs of groen) is aanboden en;
 • Of deze niet al eerder is aangeboden tijdens de inzamelroute.
 • Ook registreert de laser of de container is gechipt.

Is de container al een keer geleegd en wordt deze voor een tweede keer op dezelfde dag aangeboden, of heeft een container geen chip, dan laat de vuilniswagen de container staan. De chip registreert dus niet het gewicht van het aangeboden afval.