Klein chemisch afval

Klein chemisch afval is afval dat op een speciale manier verwerkt moet worden, omdat het anders schadelijk is voor het milieu. Uitsluitend afvalstoffen die bij de verwerking een gevaar vormen voor de bodem, het oppervlaktewater of de lucht, moeten als chemisch afval behandeld worden.

U kunt het zoveel mogelijk in de originele verpakking inleveren bij Sita Ecoservice, ongeveer 125 meter voorbij ingang afvalbrengstation.

Klein chemisch afval:

  • Batterijen
  • accu's
  • verfresten
  • spuitbussen
  • medicijnen
  • fotochemicaliën
  • afgewerkte olie
  • schoonmaakmiddelen
  • bestrijdingsmiddelen

Klein chemisch afval herkent u altijd aan het logo op de verpakking. Dit logo bestaat uit een container met een kruis er door heen en betekent dus dat dit afval niet in de huisvuilcontainers mag.