Kwijtschelding aanvragen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden. Kwijtscheldingsverzoeken worden behandeld door Involon BV te Wijchen.

Online uw aanvraag voor kwijtschelding indienen

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Voor informatie over kwijtschelding kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen, telefoonnummer 0598 652222.

Gemeentelijke belastingen waarvoor u kwijtschelding kunt aanvragen:

 • Onroerendezaakbelastingen
 • Afvalstoffenheffing (met uitzondering van extra containers)
 • Rioolheffing gebruiker
 • Rioolheffing eigenaar

Hulp nodig bij uw aanvraag kwijtschelding?

U kunt van maandag t/m vrijdag een afspraak maken bij de balie van Welzijnsorganisatie Compaen, Jan Salwaplein 3 te Veendam. Dit kan tussen 09:00 uur en 11:00 uur.

Hoe werkt het?

Kwijtschelding kan digitaal worden aangevraagd. U dient in te loggen met uw DigiD code. De aanvragen zullen worden behandeld door Involon BV te Wijchen. Eventuele aanvullende informatie zal door Involon worden opgevraagd.

De belangrijkste voorwaarden waar u in ieder geval aan moet voldoen om kwijtschelding te krijgen:

 • u heeft een inkomen op of rond bijstandsniveau
 • u heeft weinig of helemaal geen vermogen, spaargeld bijvoorbeeld

Verder van belang – alles wat meetelt bij onze beslissing:

 • de samenstelling van uw huishouden (alleenstaand, samenwonend, kinderen)
 • uw leeftijd
 • de huur die u maandelijks betaalt
 • premie zorgverzekering die u moet betalen
 • toeslagen van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag)
 • voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst
 • saldo op uw bankrekening of spaarrekening
 • bezit van een auto of motor, de geschatte waarde

U heeft in ieder geval geen recht op kwijtschelding, als:

 • u een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld;
 • u een auto heeft die op dit moment meer dan € 2.269 waard is, behalve als die auto voor u absoluut onmisbaar is voor uw werk of in verband met invaliditeit;
 • het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben, plus een maand huur en een maand ziektekostenpremie.

Kostendelersnorm

Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om kwijtschelding. Verzoeken om kwijtschelding worden vanaf 1 januari 2018 beoordeeld op basis van deze nieuwe wetgeving.

Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm. 

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont. Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.