Gemeentelijke belastingen

Afvalstoffenheffing, hondenbelasting, onroerendezaakbelasting (OZB), precariobelasting, BIZ-bijdrage en rioolheffing.

 • Afvalstoffenheffing

  Uw huisvuil wordt opgehaald door de gemeente. Voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt elk huishouden een afvalstoffenheffing, ongeacht of er wel of geen huishoudelijk afval wordt aangeboden.

 • Hondenbelasting

  In de gemeente Veendam wordt geen hondenbelasting geheven.

 • Onroerendezaakbelasting

  Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) is sprake van een belasting voor de eigenaar van een woning of bedrijfspand en een belasting voor de huurder/gebruiker van een bedrijfspand.

 • Precariobelasting

  Voor het houden van een terras in de openbare ruimte, het plaatsen van (driehoeks)reclameborden en het innemen van een standplaats betaalt u belasting.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren.

 • BIZ-bijdrage

  Door en voor ondernemers is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die normaliter zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet.