Afvalstoffenheffing

Uw huisvuil wordt opgehaald door de gemeente. Voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt elk huishouden een afvalstoffenheffing, ongeacht of er wel of geen huishoudelijk afval wordt aangeboden.

In een woning waar één persoon woont, wordt in het algemeen minder afval geproduceerd dan in een woning waar meerdere personen wonen. Daarom zijn er twee tarieven, een éénpersoonstarief en een meerpersoonstarief.

Als u een extra container heeft omdat u (meer dan gemiddeld) afval wilt aanbieden, dan wordt hier ook een extra bedrag voor gerekend.

Kosten

  • Eénpersoonshuishouden € 235,80 per jaar;
  • Meerpersoonshuishouden € 292,40 per jaar;
  • Extra container GFT € 67,00 per jaar;
  • Extra container PMD € 67,00 per jaar;
  • Extra container voor het overige afval € 151,80 per jaar.

Hoe werkt het?

Als u bijvoorbeeld in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente, dan wordt er ontheffing verleend. De peildatum is de eerste dag van elke kalendermaand.

Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Voor extra containers wordt geen kwijtschelding verleend.