Precariobelasting

Voor het houden van een terras in de openbare ruimte betaalt u belasting. Het tarief voor het gebruiken van een terras bedraagt € 11,30 per m2 per jaar.

De aanslag wordt opgelegd aan de gebruikter of de vergunninghouder van het object waarvoor een vergunning is afgegeven voor het hebben van een terras. De grondslag is gelijk aan de vierkante meters terras, geplaatst op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.