Precariobelasting

Terras in het centrum

Voor het houden van een terras in de openbare ruimte betaalt u belasting. Het tarief voor het gebruiken van een terras bedraagt € 11,55 per m2 per jaar.

De aanslag wordt opgelegd aan de gebruiker of de vergunninghouder van het object waarvoor een vergunning is afgegeven voor het hebben van een terras. De grondslag is gelijk aan de vierkante meters terras, geplaatst op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Reclameborden

Het tarief voor (driehoeks)reclameborden op het gehele grondgebied van de gemeente Veendam bedraagt: € 13,15 per locatie per tien dagen.

Standplaats 

Het tarief voor het innemen van een standplaats in het centrum winkelgebied bedraagt € 13,35 per dag.

Het tarief voor het innemen van een standplaats buiten het centrum winkelgebied bedraagt € 7,20 per dag