Taxatieverslag opvragen

Als u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wilt, dan kunt u uw taxatieverslag online raadplegen. U kunt uw taxatie verslag terugvinden op “Mijn overheid” onder het kopje wonen. Wanneer u geabonneerd bent op de berichtenbox binnen mijn overheid dan ontvangt u hier ook uw aanslagbiljet.

Online taxatieverslag opvragen

Online taxatieverslag opvragen (voor bedrijven)

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Op het taxatieverslag van uw woning staan de objectkenmerken van uw pand vermeld en (waar mogelijk) de gegevens van die panden die ter onderbouwing van de waarde van uw object zijn gebruikt. De gemeente Veendam vermeldt in het taxatieverslag alleen de gegevens van panden die rond de waardepeildatum daadwerkelijk zijn verkocht. Let op: een taxatieverslag is niet een taxatierapport.

WOZ waarde

De waarde wordt berekend naar waardepeildatum 1 januari 2019 [aanpassen]. Zijn er wijzigingen aan uw pand aangebracht (bijvoorbeeld een verbouwing), dan wordt uitgegaan van de toestand op 1 januari 2020.

Is uw woning na 1 januari 2019 gebouwd, dan geldt dit ook. De waarde wordt dan bepaald aan de hand van een percentage van de bouwkosten en de waarde van de grond. Deze waarde wordt dan gecorrigeerd naar de waarde die vergelijkbare woningen op de waardepeildatum hadden.