Geboorteaangifte

U heeft een kindje gekregen, gefeliciteerd. Het is belangrijk dat u binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doet. We nemen het kindje op in de BRP. Dan krijgt uw kind meteen een BSN. Ook maken we een geboorteakte. Hierin staan:

 • voornaam en achternaam van uw kind
 • de namen van de ouders
 • de geboortedatum en tijd
 • de geboorteplaats.

De vader, moeder of duomoeder doet aangifte van de geboorte. Is dit niet mogelijk? Dan mag ook iemand anders de aangifte doen:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, zoals een familielid, arts, verloskundige of kraamhulp.
 • de bewoner van het huis waar het kindje geboren is.
 • het hoofd van het ziekenhuis, de inrichting of de gevangenis waar het kindje geboren is.
 • de burgemeester van de plaats waar het kindje geboren is.

Digitale geboorteaangifte

Voorwaarden

Wilt u bij ons aangifte komen doen van de geboorte van uw kind? Er zijn voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • Het kindje is binnen deze gemeente geboren.
 • Doe de aangifte binnen 3 dagen na de bevalling. Is de derde dag een weekenddag of feestdag? Dan mag het op de werkdag erna.
 • U hoeft het kindje niet mee te nemen voor de aangifte.

Kosten

De aangifte is gratis.

Bijzonderheden

De achternaam van mijn kind

Welke achternaam kan ik kiezen?

U kunt voor uw eerste kind samen de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. De gekozen achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen.

Wanneer keuze achternaam vastleggen?

De keuze voor een achternaam kunt u voor de geboorte of bij de geboorteaangifte laten vastleggen. U gaat samen naar de burgerlijke stand om uw naamskeuze te laten vastleggen. Dit kan niet door 1 van u beiden en ook niet schriftelijk. Als u uw kind eerst moet erkennen, kunt u bij de erkenning de achternaam van uw kind kiezen. Naamskeuze kan ook bij adoptie en bij de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap.

Geen achternaam gekozen?

Kiest u geen achternaam of heeft u de keuze niet op tijd vastgelegd? Dan bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie:

Ouders die getrouwd zijn of geregistreerde partners zijn

Man en vrouw

Bent u als man en vrouw getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de vader.
Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet u dat, voor of tijdens de geboorteaangifte, samen laten vastleggen bij de burgerlijke stand.
 

Twee vrouwen

Bent u als twee vrouwen getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan geldt het volgende:
 
 • De moeder is zwanger van een onbekende donor (in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting). Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor moet degene die het kind aangeeft bij de burgerlijke stand (doorgaans de duomoeder), een verklaring overleggen van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Wilt u dat uw kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt? Dan moet u dat samen laten vastleggen bij de burgerlijke stand.
 • De moeder is zwanger van een bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Dan moet u dat samen laten vastleggen bij de burgerlijke stand.
Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partners zijn

Bent u niet getrouwd of geen geregistreerde partners? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder.

Gezin van twee mannen

Op het moment van de geboorte van een kind, is er ook altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Achternaam kind bij nieuwe partner

Heeft u een kind uit een vorige relatie en krijgt u met uw nieuwe partner een kind? Dan hoeft dit kind niet dezelfde achternaam te krijgen als zijn halfbroer of halfzus. Juridisch gaat het namelijk niet om een kind van dezelfde ouders.

Krijgt u met uw nieuwe partner meer kinderen? Dan krijgen de volgende kinderen dezelfde achternaam als het eerste kind van u samen.

 

Termijn

Doe de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Doet u de aangifte later dan 3 dagen na de geboorte? Dan moeten wij dit melden bij de officier van justitie. 

Dus is uw kind geboren op maandag, dan doet u de aangifte niet later dan donderdag. In het schema vindt u de laatst mogelijke dag:

Kind geboren op: Uiterlijk aangifte doen op:
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag  Dinsdag
Vrijdag (en maandag is een feestdag) Woensdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

 

Aanpak

U doet aangifte bij de gemeente waar het kindje geboren is. Dit gaat zo:

Digitale geboorteaangifte

Zorg dat u (een kopie van) de volgende documenten bij de hand heeft:

 • DigiD inloggegevens 
 • de akte van erkenning, als u het kindje eerder al heeft erkend 
 • in het geval van duomoederschap: een bewijs van de SDKB 
 • de akte van naamskeuze, als u bij de erkenning de achternaam heeft gekozen 

Scan deze documenten voordat u met de aangifte begint of maak een duidelijk leesbare foto. U kunt deze documenten Via het aangifteformulier uploaden.

Digitale geboorteaangifte

 • log in met DigiD 
 • meld de geboorte online 

We sturen u een uittreksel met het BSN van uw kind zo snel mogelijk toe.

Geboorteaangifte in het gemeentehuis

Zorg dat u (een kopie van) de volgende documenten bij de hand heeft:

 • uw identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en die van de moeder 
 • de akte van erkenning, als u het kindje eerder al heeft erkend 
 • in het geval van duomoederschap: een bewijs van de SDKB  
 • uw trouwboekje of partnerschapsboekje 
 • de akte van naamskeuze, als u bij de erkenning de achternaam heeft gekozen 

Bent u niet de ouder? Als u in een andere gemeente woont, neem dan ook een identiteitsbewijs van de ouders mee.

Kom bij ons langs:

 • kom persoonlijk naar het gemeentehuis 
 • neem de documenten mee 

U krijgt het uittreksel met het BSN van uw kind meteen mee.