Kind erkennen

Door erkenning regelen de ouders de familierechtelijke betrekkingen tussen ouder en kind.

Bij de erkenning van het eerste kind uit uw relatie, dient u beiden in persoon langs te komen voor het ondertekenen van de akte van erkenning. Dit is nodig vanwege de naamkeuze. Deze naamkeuze geldt vervolgens voor alle volgende kinderen die uit uw relatie geboren worden.

Afspraak maken

Voor de erkenning moet u telefonisch een afspraak maken via 0598 652222. Bij uw bezoek aan het gemeentehuis hoeft u dan niet te wachten en wordt u geholpen op het tijdstip dat u een afspraak heeft.

Er zijn geen kosten aan een erkenning verbonden.

Bij eventuele volgende kinderen kan de moeder uit wie het kind geboren wordt, schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Zolang u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, moet u voor elk volgend kind een akte van erkenning laten opmaken. Voor meer informatie kijkt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind.

Meenemen

Meenemen naar het gemeentehuis:

  • Legitimatiebewijs van de vader.
  • Indien van toepassing: schriftelijke toestemming van de moeder(s).
  • Legitimatiebewijs van de moeder(s).