Aangifte van overlijden

Melden van overlijden 

Als iemand overlijdt, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Het is gebruikelijk dat een uitvaartverzorger dit voor u regelt.

Aangifte doen als uitvaartondernemer

U kunt online aangifte doen als uitvaartondernemer. U hebt hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+.

Let op: vanwege een technische storing kan het zijn dat het formulier niet goed werkt. In dat geval kunt u bellen met de gemeente.

Aangifte van overlijden doen

 

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

eHerkenning

Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Ga voor meer informatie naar eHerkenning.nl

Aangifte doen als nabestaande

Als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen aan het loket van het Klant Contact Centrum.

Meenemen

 • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

 • Verklaring van overlijden.

 • Doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (B-envelop).

 • Bankpas voor betaling.

 • Als u dat hebt: trouwboekje.

 • Als de overledene niet-natuurlijk is overleden: neem dan contact op met het KCC. Vraag of de 'Verklaring van geen bezwaar' reeds ontvangen is van de officier van justitie.

 • Als uitstel van de begrafenis of crematie noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar door een geneeskundige.

 • Als de overledene zich ter beschikking heeft gesteld van de wetenschap: de juiste documenten.

 • Bij vervoer naar het buitenland: een Medical Statement / geneeskundige verklaring.

Na uw aangifte

 • U krijgt een uittreksel van de akte van overlijden.

 • U krijgt toestemming om de overledene te begraven of cremeren (verlof tot begraven of cremeren).

 • De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) aan.

Termijn

Online (uitvaartverzorger)

 • Na de online aangifte, ontvangt u per e-mail het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren.

 • De originele B-envelop(pen) ontvangen wij graag binnen 1 week na het overlijden bij de gemeente. U kunt het per post sturen of inleveren bij het loket.

Loket

 • Als u aangifte doet, worden het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren direct voor u aangemaakt. U kunt hierop wachten.

Kosten

Kosten akte van overlijden

Beschrijving

Prijs:

Uittreksel Akte van overlijden

€ 14,-