Grafsoorten

Informatie over particulier graf, kindergraven, familiegraven, urnengraven en grafkelder.

Particulier graf

De keuze van het graf bepaalt de plaats op de begraafplaats.

Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36 is er, met uitzondering van kinder-, familie- en urnengraven, alleen uitgifte van etagegraven. Dit betekent dat er 2 personen boven elkaar, dan wel 2 asbussen met of zonder urnen, kunnen worden begraven of een combinatie ervan, mits er per begraaflaag maximaal 1 persoon of 2 asbussen worden begraven of bijgezet. Voorheen werden overledenen op Dalweg 36 naast elkaar begraven. 

Er zijn verschillende soorten particuliere graven:

  • graven (dubbeldiep) met een uitsluitend recht aan te gaan voor 20 jaar
  • graven (dubbeldiep) met een uitsluitend recht aan te gaan voor 40 jaar
  • graven (dubbeldiep) met een uitsluitend recht voor onbepaalde tijd
  • kindergraven (enkeldiep) met een uitsluitend recht aan te gaan voor 20 jaar
  • kindergraven (enkeldiep) met een uitsluitend recht aan te gaan voor 40 jaar
  • kindergraven (enkeldiep) met een uitsluitend recht voor onbepaalde tijd
  • familiegraven (enkeldiep) met een uitsluitend recht voor onbepaalde tijd
  • urnengraven met een uitsluitend recht voor 20 jaar

Kindergraven

Een kindergraf is een particulier graf voor een kind tot de leeftijd van 12 jaar.

Op een daartoe aangewezen plek op de begraafplaats Buitenwoelhof is het ook mogelijk om kinderen die bij de geboorte zijn gestorven te begraven. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het plaatsen van een gedenkteken of beplanting is hier echter niet mogelijk.

Familiegraven

Alleen op begraafplaats Buitenwoelhof zijn ruimten gelegen, waarbinnen maximaal 6 personen mogen worden begraven of 6 asbussen mogen worden bijgezet. De haag rondom een familiegraf wordt door de gemeente onderhouden.

Urnengraven

Op de begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36 zijn urnentuinen ingericht. Hier worden asbussen in reeds aanwezige urnenkelders geplaatst. Op een urnengraf mag een monument worden geplaatst. In een urnengraf mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet.

Urnennis in columbarium (urnenmuur)

Urnennissen kunnen worden gehuurd voor 5, 10, 15 of 20 jaar. In een urnennis mogen maximaal 2 asbussen met of zonder urnen worden bijgezet. De termijn kan worden verlengd met een termijn van 5 jaar. In een urnennis kunnen maximaal 2 asbussen (met afsluitplaat/gedenksteen) of 2 asbussen in urnvazen/sierurnen (zonder gedenksteen)worden bijgezet.

Door betaling van huur voor een urnennis krijgt de belanghebbende zeggenschap, wiens as in de nis mag worden bijgezet. Door middel van wederzijdse ondertekening (belanghebbende en gemeente) van een contract columbarium worden zowel de nabestaanden als de gemeente gehouden aan de geldende regelgeving. Nabij de columbaria is een bloementafel gelegen waar bloemen kunnen worden neergelegd.

De columbaria zijn vlakbij de urnentuinen geplaatst.

Grafkelder

In een particulier graf mag een grafkelder worden aangebracht. Uw uitvaartverzorger kan dit voor u regelen. Hij of zij geeft uw wensen door aan de gemeente. Hiervoor worden leges in rekening gebracht. Voor de urnengraven draagt de gemeente zorg. U hoeft hier niets voor te doen. De huur van de urnengrafkelder voor 20 jaar is reeds in de factuur inbegrepen.