Klankbordgroep Begraven in Veendam

De klankbordgroep is een overleggroep waarin vertegenwoordigers van de gemeente Veendam, steenhouwers, uitvaartorganisaties en bewonersgroepen die u vertegenwoordigen, zitting hebben.

De samenstelling van deze klankbordgroep is bewust gekozen om het grootste deel van de belangstellenden te kunnen vertegenwoordigen.

Doel klankbordgroep

De klankbordgroep heeft als doel: de gemeentelijke begraafplaatsen zodanig in te richten, te onderhouden en te beheren, dat de wensen van de belangstellenden zo optimaal mogelijk worden benut voor zover deze binnen de mogelijkheden van de verordening voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen en het uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Veendam vallen.

In de klankbordgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

Uitvaartverzorgers

  • Monuta Dalmolen
  • Uitvaartverzorging Diedel – Wessels
  • Gert Wiersma Uitvaartverzorging
  • Peter Dijkstra Uitvaartverzorging

Uitvaartverenigingen

  • Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. (OUVW).

Adviseur overlijdenszaken

  • Meijer Zorgbeheer.

Steenhouwer

  • De Weijs, Natuursteen
  • Jan Kalk natuursteen
  • Cuperus natuursteen

BewonersOverleg Veendam (BOV)

  • De heer J. Rijks

Om de doelstellingen van deze klankbordgroep te laten slagen hebben wij uw hulp nodig. Om aan de wensen en andere doelstellingen van de inwoners van Veendam en omstreken optimaal te kunnen voldoen is het daarom van groot belang dat u reageert naar leden van de klankbordgroep. Voor vragen, wensen en opmerkingen over deze klankbordgroep kunt u contact opnemen met één van de leden of met de gemeente Veendam.