Geboorteaangifte

Wanneer er in uw gezin een kind geboren is, moet u dit binnen drie dagen na de geboorte melden bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Aan een geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden.

U kunt aangifte van een geboorte doen in één van de volgende situaties:

  • U bent de vader of moeder van het kind.
  • U bent bij de geboorte aanwezig geweest.
  • De geboorte heeft in uw woning plaatsgevonden.
  • U bent het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Van de geboorte wordt een akte opgemaakt, die wij opnemen in de registers van de burgerlijke stand.

Meenemen naar het gemeentehuis

  • Geldig legitimatiebewijs van uzelf en de moeder/vader.
  • Trouwboekje (indien u gehuwd bent).
  • Eventueel formulieren van het ziekenhuis waarop naam en tijdstip geboorte vermeld staan.
  • Als de ouders niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dan moet er een afschrift van de erkenningsakte meegenomen worden.