Uittreksels en afschriften

Uittreksel BRP, afschrift (uittreksel) burgerlijke stand, verklaring omtrent gedrag (VOG) en bewijs van in leven zijn.

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) voorheen gemeentelijke basisadministratie (GBA), is een schriftelijk bewijs, dat verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Op een akte van de Burgerlijke Stand staan gegevens over een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of ontbinding en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van deze aktes kunt u een uittreksel of afschrift aanvragen

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat een burger in leven is. Dit bewijs kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties en kan verkregen worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.