Sport

Op deze pagina kunt u alles vinden over sport in de gemeente Veendam.

 • Team Sport

  Team Sport zorgt in Veendam onder andere voor de exploitatie en verhuur van de verschillende sportaccommodaties. Daarnaast zijn verenigingsondersteuning en sportstimulering belangrijke taken.

 • Sportaccommodaties

  Een van de taken van team sport is de exploitatie en verhuur van de verschillende sportaccommodaties.

 • Jeugdfonds sport en cultuur

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

 • Verhuur materialen

  In de gemeente Veendam hebben de vakgroep Lichamelijke Opvoeding en de combinatiefunctionarissen in de loop der jaren een ruime collectie sport- en spelmaterialen verzameld en gemaakt.

 • Leer- en sportpark

  In mei 2016 heeft de raad van de gemeente Veendam ingestemd met de realisatie van een Leer- Sportpark (LSP) in de omgeving van de Raadsgildelaan / sportcomplex De Langeleegte. Een modern en compleet leer-sportpark sluit meer aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt. Er is gestart met het sportgedeelte. In 2020 wordt gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw.