Sport en subsidie aanvragen

Contact, jeugdsportfonds, sportverenigingen, verhuur materialen, sportaccommodaties en subsidie aanvragen.

 • Subsidie aanvragen

  Wilt u een activiteit organiseren voor inwoners van Veendam? Wanneer u aan de voorwaarden en regels voldoet, kunt u hiervoor een subsidie krijgen van de gemeente Veendam.

 • Contact met Team Sport

 • Jeugdsportfonds

  Sporten is goed voor kinderen. Het verbetert de conditie, gaat overgewicht tegen, is goed voor het zelfvertrouwen en kinderen leren omgaan met verschillende emoties. Bovendien maken kinderen al sportend nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

 • Sportverenigingen

  Hieronder treft u een overzicht van sportverenigingen in Veendam:

 • Verhuur materialen

  In de gemeente Veendam is een actieve vakgroep Lichamelijke Opvoeding voor het basisonderwijs actief. Deze vakgroep heeft in de loop der jaren een ruime collectie sport- en spelmaterialen verzameld en gemaakt.

 • Sportaccommodaties

  Sportaccommodaties maken een wezenlijk onderdeel uit van het gemeentelijk sportbeleid. De kwaliteitsbewaking hiervan is één van de speerpunten.

 • Leer- en sportpark

  In mei 2016 heeft de raad van de gemeente Veendam ingestemd met de realisatie van een Leer- Sportpark in de omgeving van de Raadsgildelaan / sportcomplex De Langeleegte.