Leer- en sportpark

In mei 2016 heeft de raad van de gemeente Veendam ingestemd met de realisatie van een Leer- Sportpark in de omgeving van de Raadsgildenlaan en sportcomplex De Langeleegte.

Een modern en compleet leer-sportpark sluit meer aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

Er worden tot eind 2021 verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van het Leer- en sportpark. Er is gestart met het sportgedeelte. Hierbij gaat het in hoofdlijnen om het weghalen van de tribunes achter de doelen, beplanting voor het creëren van openheid, het verhogen van de multifunctionaliteit van het stadiongedeelte, inclusief de invulling door meerdere permanente gebruikers en de aanleg van een kunstgrasveld. Schoolsportactiviteiten kunnen in het stadion en op de omliggende velden worden gehouden, maar ook andere sport- en muziekevenementen.

Bekijk impressies van het Leer- en sportpark