Leer- en sportpark

In mei 2016 heeft de raad van de gemeente Veendam ingestemd met de realisatie van een Leer- Sportpark (LSP) in de omgeving van de Raadsgildelaan / sportcomplex De Langeleegte. Een modern en compleet leer-sportpark sluit meer aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt. Er is gestart met het sportgedeelte. In 2020 wordt gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw.

 • Aanleg sportdeel

  Voor de aanleg van het sportdeel gaat Aannemersbedrijf Koen Meijer B.V. de werkzaamheden uitvoeren. Hierbij gaat het om een uitbreiding van de parkeerplaats, aanleg van een wielerbaan met een brug en een tunnel en een pad vanaf de parkeerplaats naar de begraafplaats. Ook worden twee voetbalvelden gerenoveerd. Daarvan wordt één omgebouwd naar een hybrideveld. De toegang vanaf de Langeleegte naar het Leer- en Sportpark wordt aangepast, zodat gebruikers op een veilige manier op het park kunnen komen. Tot slot worden er op een aantal plaatsen hekken en poorten geplaatst.

 • Aftrap bouw en aanleg Leer- en Sportpark

  25 juni 2020

  Op donderdag 25 juni 2020 is de officiële aftrap gegeven voor de aanleg en bouw van het Leer- en Sportpark (LSP). Wethouder Henk Jan Schmaal heeft samen met de sportverenigingen en de Winkler Prins de bal doorgegeven aan de aannemers die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Leer- en sportpark

  Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 6 februari 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Leer- en Sportpark” en het ontwerp voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van twee schoolgebouwen aan de zuidzijde van de Raadsgildenlaan ter inzage liggen. Op de voorbereiding van het bestemmingsplan en de vergunningverlening is de coördinatieregeling van toepassing.

 • Onthulling ontwerp nieuwbouw Winkler Prins op Leer- en Sportpark

  Op woensdag 15 januari 2020 is het ontwerp voor de nieuwbouw van scholengemeenschap Winkler Prins onthuld. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Leer- en Sportpark.

 • Onderwijs

  In 2011 is het techniekgebouw van Scholengemeenschap Winkler Prins (rode gebouw) aan de Raadsgildenlaan gerealiseerd.

 • Sport

  Op de stadionlocatie worden de gebruiksfuncties verruimd. Er komt een wielerbaan en diverse andere sport- en spelvoorzieningen. Veendam 1894 krijgt op de stadionlocatie een nieuw hoofdveld.

 • Ontwerpen en onderzoeken

  Het LSP zit in de ontwerpfase. Hier vindt u de verschillende schetsen en ontwerpen. Het definitieve ontwerp wordt, na vaststelling, ook hier geplaatst.

 • Nieuwsbrieven

  Alle nieuwsbrieven over Leer- en Sportpark Langeleegte