Leer- en sportpark

In mei 2016 heeft de raad van de gemeente Veendam ingestemd met de realisatie van een Leer- Sportpark (LSP) in de omgeving van de Raadsgildelaan / sportcomplex De Langeleegte. Een modern en compleet leer-sportpark sluit meer aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

  • Onderwijs

    In 2011 is het techniekgebouw van Scholengemeenschap Winkler Prins (rode gebouw) aan de Raadsgildenlaan gerealiseerd. Dit was de eerste stap in de realisatie van het LSP. De gemeente Veendam en Scholengemeenschap Winkler Prins (WP) hebben afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van het onderwijsdeel. Het onderwijsdeel komt op het huidige hoofdveld van Veendam 1894. 

  • Sport

    Op de stadionlocatie worden de gebruiksfuncties verruimd. Er komt een wielerbaan en diverse andere sport- en spelvoorzieningen. Veendam 1894 krijgt op de stadionlocatie een nieuw hoofdveld.