Onthulling ontwerp nieuwbouw Winkler Prins op Leer- en Sportpark

Op woensdag 15 januari 2020 is het ontwerp voor de nieuwbouw van scholengemeenschap Winkler Prins onthuld. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Leer- en Sportpark.

Ontwerp

In 2019 is er hard gewerkt aan het ontwerp van twee nieuwe schoolgebouwen voor de Winkler Prins op het Leer- en Sportpark. Deze schoolgebouwen voor het VMBO kader Zorg-Welzijn en Brugklassen komen op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894, naast het rode gebouw. Inmiddels is het definitieve ontwerp van de schoolgebouwen klaar en vastgesteld. In het tweede helft van 2020 wordt gestart met de bouw. De bouwtijd is ongeveer een jaar.

Leer- en Sportpark

In mei 2016 heeft de raad van de gemeente Veendam ingestemd met de realisatie van een Leer- Sportpark in de omgeving van de Raadsgildelaan / sportcomplex De Langeleegte. Een modern en compleet leer-sportpark sluit meer aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport / bewegen en onderwijs versterkt.