Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Leer- en sportpark

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 6 februari 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Leer- en Sportpark” en het ontwerp voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van twee schoolgebouwen aan de zuidzijde van de Raadsgildenlaan ter inzage liggen. Op de voorbereiding van het bestemmingsplan en de vergunningverlening is de coördinatieregeling van toepassing.

Planinhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied van het sportpark rond het stadion aan de Langeleegte, het voormalige voetbalveld van Veendam 1894 en het techniekgebouw van de Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan. Het plan is bedoeld om de gebruiksfuncties op de stadionlocatie te verbreden met diverse sport- en spelvoorzieningen en om op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894 nieuwbouw mogelijk te maken ten behoeve van de Scholengemeenschap Winkler Prins. Deze plannen zijn onderdeel van de realisatie van een Leer- en sportpark (LSP).

Het ontwerp voor de omgevingsvergunning heeft betrekking op twee nieuw te bouwen schoolgebouwen op het voormalige hoofdveld van Veendam 1894.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning gecoördineerd voor te bereiden.

Plan inzien

Met ingang van 6 februari a.s. liggen het ontwerpbestemmingsplan “Leer- en Sportpark” en de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 5 Veendam. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.veendam.nl/lsp. De ID-code van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0047.08BPLeerSport-0301.

Reageren?

Wilt u reageren? U kunt tot 19 maart 2020 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor overleg.

Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend; ga hiervoor naar www.veendam.nl/zienswijze.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Digitaal bestemmingsplan

Te downloaden

 1. Ontwerpbeschikking
 2. Vergunning voorwaarden
 3. Aanvraagformulier Omgevingsvergunning
 4. Situatietekening
 5. Kleuren- en materialenstaat
 6. Plattegronden brugjaargebouw
 7. Gevels brugjaargebouw
 8. Doorsneden brugjaargebouw
 9. Bouwbesluitoppervlakten brugjaargebouw
 10. Plattegronden kader-basisgebouw
 11. Gevels kader-basisgebouw
 12. Doorsneden kader-basisgebouw
 13. Bouwbesluitoppervlakten kader-basisgebouw