Subsidie aanvragen

Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld af van de soort organisatie en van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor de verdeling van subsidies. Daarin staat bijvoorbeeld welke doelen of plannen de gemeente heeft. Uw activiteit moet daarbij passen. Ook staat in de regels wat u moet doen nadat u de subsidie hebt ontvangen.

Wilt u een subsidie aanvragen, dan kunt u het formulier online invullen:

Aanvragen subsidie

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Meer informatie