Echtscheiding melden

U kunt uw huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding. Als u wilt scheiden, moet u hiervoor naar de rechtbank. De scheiding is pas definitief als u deze heeft laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente.

Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de gemeente. 

Procedure

Om te kunnen scheiden, heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank waar de rechter de scheiding uitspreekt. Vervolgens wordt de uitspraak opgesteld in een beschikking.

Inschrijven bij de gemeente

Is de uitspraak van de rechter definitief en kan er geen beroep meer worden ingesteld? Dan moet u de beschikking binnen 6 maanden laten inschrijven bij de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Uw advocaat ontvangt de beschikking van de rechtbank en zorgt voor de inschrijving.

Kosten

Er zijn geen kosten.