Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is grotendeels gelijk aan het huwelijk. Er gelden vrijwel dezelfde rechten en plichten. Zo kunt u de achternaam van uw partner gebruiken en bent u elkaars wettelijke erfgenaam.

Vaderschap

Bij de geboorte van een kind binnen een partnerschap krijgt de man automatisch het vaderschap. Het erkennen van een kind is dus niet nodig. 

Aangifte

De procedure voor het aangaan van een partnerschap is hetzelfde als bij een huwelijk. Ook bij een partnerschap moet u dus eerst aangifte van voorgenomen partnerschap doen.

Erkenning in het buitenland

Een geregistreerd partnerschap wordt niet wereldwijd erkend. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Neem dan contact op met de autoriteiten van uw land over de gevolgen van het afsluiten een partnerschap. Bijvoorbeeld voor het erfrecht. Verhuist u naar het buitenland? Informeer dan van tevoren of het betreffende land uw partnerschap erkent.

Gemeenschap van goederen

Voor het aangaan van een partnerschap geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Of neem contact op met een notaris. 

Omzetten naar huwelijk

U kunt een geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk.

Uit elkaar gaan

Een verschil met het huwelijk is dat u voor de ontbinding van een huwelijk altijd naar de rechter moet. Bij een partnerschap hoeft dat niet altijd.