Vergunningen

Collectevergunning, demonstratie of betoging, loterij, flyeren, spandoeken, straatartiest en venten.

 • Collectevergunning

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een betoging of demonstratie organiseren. Het is wel verplicht om dit 48 uur van te voren bij de gemeente te melden

 • Loterij, prijsvraag of bingo organiseren

  Elke vereniging die een bijeenkomst organiseert waar gelegenheid wordt gegeven tot het deelnemen aan het kleine kansspel (bingo, tombola, rad van fortuin) moet een schriftelijke melding doen bij de gemeente.

 • Driehoeksreclameborden

  Voor het tijdelijk maken van reclame kan gebruik gemaakt worden van driehoeksreclameborden. De gemeente Veendam heeft aan aantal routes met vaste plaatsen waar borden geplaatst kunnen worden. Hiervoor dient een melding worden gedaan bij de gemeente.

 • Flyeren (reclamemateriaal verspreiden)

  Als u in de openbare ruimte reclame- of strooibiljetten uitdeelt aan het publiek, noemen we dit flyeren. Dit mag in Veendam zonder vergunning. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen. Meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

 • Spandoeken

  Het is toegestaan spandoeken te plaatsen ter ondersteuning van publiekscampagnes van (semi-)overheden. Voor spandoeken geldt een meldingsplicht.

 • Straatartiest

  Als u in de openbare ruimte ten behoeve van publiek wilt optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids mag dit in Veendam zonder vergunning. U kunt volstaan met een melding aan de gemeente

 • Venten

  Met venten bedoelen we het verkopen van goederen of diensten zonder vaste standplaats.

 • Oudejaarsvuren

  Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.